Sökning: "hur handleder man"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden hur handleder man.

 1. 1. Ateljeristans roll i förskolan : Hur ateljeristor förstår sin roll och undervisning i bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :ateljerista; bildpedagogik; förskola; visuell kultur och IKT;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar fyra ateljeristor har i förskolan att bedriva sitt arbete och vilket innehåll den bildpedagogiska undervisningen har. Undersökningen söker också svar på vad och hur ateljeristorna undervisar och handleder i bildpedagogiska aktiviteter, visuell kultur, visuell kommunikation samt i frågor om arbete med IKT. LÄS MER

 2. 2. Vägen till nya perspektiv - Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Handledning; Organisation; Profession; Specialpedagogens roll; Teamarbete;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Ohlsson, Madeleine (2019). Vägen till nya perspektiv- Specialpedagogers arbete i centralt team riktat mot förskolan. The way to new perspectives - Special educators´ work in a central pre-school team. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk handledning - En intervjustudie om specialpedagogers handledande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Larsson; [2017]
  Nyckelord :handledning; hermeneutik; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Larsson, Jessica (2017). Specialpedagogisk handledning – En intervjustudie om specialpeda-gogers handledande uppdrag. Special educational tutoring – An interview study of special education teachers’ tutorial assignment. Specialpedagogsprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs handledning i skolan? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ewa Jakob; [2017]
  Nyckelord :Handledning; förstelärare; specialpedagog; organisationsförändring; karriärsteg;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jakob Ewa (2017), Hur upplevs handledning? En studie om hur handledning upplevs av handledare och de som handleds i skolan. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Vad ligger i betraktarens öga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva-Karin Oldén; [2016]
  Nyckelord :förskola; diskurs; identitet; pedagogisk kartläggning; specialpedagogiska perspektiv; systemteori;

  Sammanfattning : Oldén, Eva-Karin (2016). Vad ligger i betraktarens öga?- en kvalitativ studie om förskolepedagogers syn på barn. (What lies in the beholders eye?). Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER