Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 31 - 35 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 31. Jag inriktar mig inte på sexualundervisning : En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Lövestam; [2006]
  Nyckelord :homosexualitet; heteronormativitet; inkluderande arbetssätt; undervisning; SFI; mångkulturell; queer; lärarroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt SFI-lärares inställning till hur man bör beröra ämnet homosexualitet i SFI-undervisningen, genom att analysera lärares svar i 22 enkäter och tre intervjuer. Jag har också gjort en analys av läromedel där jag har undersökt hur hetero- och homosexuella relationer representeras i tre olika böcker avsedda för SFI-undervisning. LÄS MER

 2. 32. Förberedelseklasser : Några fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilcan Kartal; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats i pedagogik om förberedelseklassen, vars syfte är att undersöka om det är positivt eller negativt för invandrar- och flyktingbarn att gå i en förberedelseklass, och även modersmålets påverkan på förberedelseklassen. För att få en inblick i vad en förberedelseklass är börjar uppsatsen med en bakgrundshistoria och fortsätter sedan den med att gå in lite närmare på några områden. LÄS MER

 3. 33. Kompetensutveckling genom kompetenskonto/kompetensförsäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Luterkort; [2003]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vår moderna tid av snabba förändringar har kunskap kommit att bli den viktigaste tillgången för många företag. Företagens enda väg till långsiktig överlevnad och tillväxt består i att utveckla sin kompetens. Det gäller även för medarbetaren eftersom kunskaper även från de avancerade utbildningarna idag snabbt blir inaktuella. LÄS MER

 4. 34. IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kartin Nilsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFör att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vivuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet meduppsatsen är att ge en inblick i hur barn kan påverkas av datoranvändningoch hur olika typer av datorprogram kan användas i olika sammanhang ochför olika syften, beroende på vilken sorts undervisning man bedriver. LÄS MER

 5. 35. IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Katrin Nilsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFör att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vivuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet meduppsatsen är att ge en inblick i hur barn kan påverkas av datoranvändningoch hur olika typer av datorprogram kan användas i olika sammanhang ochför olika syften, beroende på vilken sorts undervisning man bedriver. LÄS MER