Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Så lyckas du på LinkedIn : – En kvantitativ och kvalitativ studie av kommunikation på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Forsberg; Ludvig Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Uses and gratifications approach; Content marketing; Influencers; e-WOM; LinkedIn;

  Sammanfattning : Organisationer använder sig ofta av flera olika sociala media för att nå ut till sina målgrupper, då en lyckad kommunikation har visat sig öka omsättningen (Okazaki,Katsukura och Nishiyama, 2007). Men det finns ännu ganska lite forskning om varför viss kommunikation lyckas nå ut med sitt budskap. LÄS MER

 2. 2. Lagen om kassaregister : Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Pedersen; Bilgen Soysüren; [2010]
  Nyckelord :The law on cash registers; Cash industry; Restaurant industry; Competition; Lagen om kassaregister; Kontantbranschen; Restaurangbranschen; Konkurrens;

  Sammanfattning : Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren Handledare: MarkkuPenttinen Datum: Juni 2010 Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. LÄS MER

 3. 3. En detaljhandelsexpansion till Storbritannien - En finansiell analysav Clas Ohlsons etablering i London

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jens Krönström; Johan Eriksson; Patrik Ek; [2008-04-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detaljhandelsmarknaden i Europa har vuxit sig allt starkare samtidigt har konkurrenssituationen ökat. Globaliseringen har medfört att gränsdragningen mellan länder minskat och internationalisering av detaljhandelsföretag har blivit allt vanligare. Clas Ohlson har med sin expansion i Norden stärkt sitt varumärke. LÄS MER

 4. 4. Affärsutveckling av allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klas Rutberg; Helene Frisk Monegrim; Björn Lindgren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det skett en stor förändring inom den prestationsinriktade delen av idrotten, där den har blivit mer och mer professionell och kommersiell. Det här kräver ökade ekonomiska resurser. LÄS MER

 5. 5. Politiken i trafiken, framtida hot eller nutida möjlighet : Hur påverkar miljöpolitiska faktorer Stockholms bensinstationer?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Ekesiöö; Andreas Rudin; Magnus Isberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur miljöpolitiska åtgärder påverkar Stockholms bensinstationer och deras utveckling i framtiden. De ökade kraven på en förbättrad stadsmiljö skapar öppningar för nya och hittills relativt oprövade metoder. LÄS MER