Sökning: "hur kan vi som pedagoger hjälpa elever i matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hur kan vi som pedagoger hjälpa elever i matematiksvårigheter.

 1. 1. Ingen kan allt - men alla kan något : En kvalitativ studie av hur lärare beskriver att elever i matematiksvårigheter hanterar motgångar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Berith Johansson; [2019]
  Nyckelord :Mathematic difficulties; adversities; motivation; self-esteem.; Matematiksvårigheter; motgångar; motivation; självkänsla.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att se hur undervisande lärare kan hjälpa alla elever i sitt klassrum. Vad är det som krävs för att komma dit? Vilka studier finns det, vad kommer de fram till? Går det att koppla ihop det känslomässiga med det vetenskapliga, för att få elever att utveckla sina förmågor och självkänsla, ge eleverna ett sätta att hantera motgångar? Studien har genomförts med intervjuer av pedagoger inom skolvärlden för att få fram hur de uppfattar och beskriver att elever i matematiksvårigheter hanterar motgångar. LÄS MER

 2. 2. Arbete med elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie med speciallärare/specialpedagoger

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Irina Tollestam; Petra Wennerberg; [2010]
  Nyckelord :matematik; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; dyskalkyli; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka det specialpedagogiska stödet till elever i matematiksvårigheter i skolans tidigare år. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuade tio speciallärare/specialpedagoger på nio skolor i två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för pedagogikInstitutionen för pedagogik; Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för pedagogikInstitutionen för pedagogik

  Författare :Rose-Marie Israelsson; Jeanette Ekberg; [2009]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; dyskalkyli; elever i behov av stöd i matematik; matematikundervisning; specialundervisning; lärande.;

  Sammanfattning :               Sammanfattning Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik. Jeanette Ekberg och Rose-Marie Israelsson, VT 2009 The teacher´s meeting with students in mathematics difficulties Antal sidor: 59Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar verksamma lärare har om elever i matematiksvårigheter, hur de arbetar för att stödja dessa elever samt hur eleverna själva tänker om sin undervisning, sitt lärande och svårigheterna. LÄS MER

 4. 4. Matematiksvårigheter - ämnesdidaktikens betydelse för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Åsa Börjesson; Jenny Larsson; [2009]
  Nyckelord :Dyskalkyli; matematiksvårigheter; undervisning; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Många elever hamnar i matematiksvårigheter och tycker att matematik är ett tråkigt ämne. Flera av dessa befinner sig i dessa svårigheter hela skoltiden och får kanske inte alltid det stöd och hjälp de behöver. LÄS MER

 5. 5. Särskilda behov i matematik : matematisk begåvning och matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Louise Andersson; Martina Olofsson; [2006]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Elever med särskilda behov;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har undersökt hur pedagoger arbetar med de elever som har matematiksvårigheter samt de matematiskt begåvade eleverna. Vi presenterar olika metoder för hur man kan hjälpa dessa elever och diskuterar kring begreppet "elever med särskilda behov". LÄS MER