Sökning: "hur kom dans till"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden hur kom dans till.

 1. 1. Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Andersson; Abbe Lindahl; Amanda Trenter; [2019]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; koreografi; musik; artist; influencer; trend; video marketing; eWOM; image.;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. LÄS MER

 2. 2. Estetisk uttrycksform som en lärandeform : Dans som ett verktyg för barns matematiklärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Hellmark; Zahara Mohamed Mahid; [2019]
  Nyckelord :dans; estetiska lärprocesser; matematik; sociokulturellt perspektiv; transdisciplinärt lärande.;

  Sammanfattning : Dans är ett av de estetiska ämnena som praktiseras i förskolans verksamhet. Vad vi uppmärksammat är att dans som ett verktyg för lärandet inte är lika självklart som andra estetiska ämnen. LÄS MER

 3. 3. Kreativitet och skapande inom skolans ramar : En studie om gymnasieelevers upplevelse av kreativitet och sitt eget skapande inom dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Tilde Andersson Cederholm; [2019]
  Nyckelord :dans; flow; gymnasieskolan; koreografi; kreativitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur några gymnasieelever som studerar dans på estetiska programmet upplever kreativitet och eget skapande. Syftet med studien var att undersöka elevernas upplevelse av kreativt skapande inom skolans ramar med fokus på kurserna Dansgestaltning 1 och Koreografi. LÄS MER

 4. 4. Bedömning i idrott och hälsa-Video ett hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dennis Nilsson; Jesper Karlsson; [2018]
  Nyckelord :idrott och hälsa; IKT;

  Sammanfattning : Att studera om betyg och bedömning i idrott och hälsa bestämde vioss för redan när vi höll på att skriva vårt första arbete. I detta arbetebeskriver vi i tidigare forskning vad bedömningar är för någonting.Varför behövs bedömningarna och betygen för eleverna och vi tittarpå hur det bedöms i idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. "Man förstår bättre när man får uppleva det själv..." : En kvalitativ intervjustudie baserad på elevers upplevelser av estetiska lärprocesser inom ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Spegel; [2017]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; estetiska uttrycksformer; interaktion; mediering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med ökad förståelse och kunskap om elevers upplevelser av estetiska lärprocesser i ämnet svenska i årskurs F-3. Studien bygger på tre frågeställningar varav den första synliggör vad det finns för skillnader gällande hur elever upplever arbetet med estetiska uttrycksformer på skolor med estetisk profil gentemot icke estetisk profil. LÄS MER