Sökning: "hur kom musiken"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden hur kom musiken.

 1. 1. Konsten att skriva musik till film : Kompositörens arbetssätt & metodik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Eric Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kompositör; film; filmmusik; samarbete; regissör; verktyg;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur kompositörer går till väga och vilken metodik dekan använda sig av när de skriver musik till film. Med det sagt syftade studien på attundersöka kompositörers arbetssätt, vilka verktyg de kan använda sig av samt hursamarbetet med regissören kan se ut. LÄS MER

 2. 2. “Ursäkta ljudet men vi musikar” En studie av barns skapande av barndom med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmy Hansson; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barndom; Barndomssociologi; Barndomsgeografi; Förskola; Musiksociologi; Musicking;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera musikens betydelse för barns görande av sin egen barndom, där barn ses som sociala och kompetenta aktörer. Ur ett barndomssociologiskt och musicking perspektiv, analyserar vi vad som sker i mötet mellan barn och musik i en förskolekontext där barn samspelar med andra. LÄS MER

 3. 3. MahlerNet : Unbounded Orchestral Music with Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elias Lousseief; [2019]
  Nyckelord :music; composition; algorithmic composition; neural networks; recurrent neural networks; RNN; variational autoencoder; VAE; LSTM; BALSTM; MusicVAE; PerformanceRNN; BachProp; musik; komposition; algoritmisk komposition; neurala nätverk; recurrent neural networks; RNN; variational autoencoder; VAE; LSTM; BALSTM; MusicVAE; PerformanceRNN; BachProp;

  Sammanfattning : Modelling music with mathematical and statistical methods in general, and with neural networks in particular, has a long history and has been well explored in the last decades. Exactly when the first attempt at strictly systematic music took place is hard to say; some would say in the days of Mozart, others would say even earlier, but it is safe to say that the field of algorithmic composition has a long history. LÄS MER

 4. 4. Sun Studio : Inspelningsteknik och sound

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jacob Montén; [2019]
  Nyckelord :Sun Records; Sam Phillips; Slapback Echo; Soundet; Sun Studio; Analog;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som handlar om Sun Studio under 1950 talet i USA, hur studion kom till och om dess grundare Sam Phillips och de tekniska tillgångarna och begränsningar som skapade ”soundet” för Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Ike Turner och många fler. Sam Phillips producerade många tidlösa inspelningar med ljudkaraktäristiska egenskaper som eftertraktas än idag. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Ekholm; [2019]
  Nyckelord :musik; landskapsarkitektur; gestaltningsriktlinjer; torg; stadsliv; urban;

  Sammanfattning : Musik har funnits bland oss människor sedan urminnes tider. Exakt när och hur musiken uppkom är inte känt men klarlagt är att den på ett eller annat sätt haft en evolutionär fördel för oss människor. LÄS MER