Sökning: "hur människor påverkas av sin kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hur människor påverkas av sin kultur.

 1. 1. Rätten till staden: Fyra manifestationer av Folkets Park, Nørrebro mellan 1971-2014

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Iglesias Söderström; Ilse Köhne; [2019]
  Nyckelord :architecture; folkets park; Nørrebro; Köpenhamn; Copenhagen; human agency; mänsklig agens; structure; struktur; arkitektur;

  Sammanfattning : Nørrebro är Köpenhamns (Danmark) mest befolkningstäta stadsdel. Det är även stadsdelen med betydligt minst offentlig grönyta per person. Offentliga grönytor är fundamentala komponenter i urbana ekosystem (World Health Organization, 2019). LÄS MER

 2. 2. Att förstå fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv : En analys av intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring i idrott- och hälsaundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Lång; Lina Johansson; [2019]
  Nyckelord : Intergenerational touch”; fysisk beröring; intersektionalitet; “idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens yrkesroll och specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Forselius; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu. LÄS MER

 4. 4. börjar #Metoo i förskolan? : En studie om hur våld och kön samspelar i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellen Lagerkvist Cabezas; [2018]
  Nyckelord :kön genus våld #metoo;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att se hur våld förekommer i förskolan samt undersöka förebyggande arbete mot våld i förskolan i bred bemärkelse med kön som viktigaste undersökningsvariabel. Den teori som används i undersökningen var Lundgrens teori. Vidare har semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER

 5. 5. Den Globaliserade Främlingen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hanna Levin; [2018]
  Nyckelord :Den globaliserade främlingen; utlandssvenskar; kultur; identifikation globalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle väljer allt fler svenskar att bosätta sig utomlands och leva i en annan kultur än sin ursprungskultur. Det behövs därför mer forskning och kunskap kring utlandssvenskens upplevelser. Denna studie fokuserar på svenskar bosatta i Portugal för att undersöka den globaliserade främlingen. LÄS MER