Sökning: "hur många medarbetare kan en chef"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden hur många medarbetare kan en chef.

 1. 1. Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emil Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chef; Goffman; Handlingsutrymme; Lön; Socialt arbete; Socialtjänsten; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lönens roll i förhållandet mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten, samt hur första linjens chefer upplever sitt handlingsutrymme i lönerevisionsprocessen. Studien bygger på intervjuer med fem chefer vid kommuner i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lövdahl; [2018]
  Nyckelord :Sociologi; Kvalitativ undersökning; Organisationsförändring; Tröghet; Chef; Polisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Robert Lövdahl Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp Handledare: Jan-Olof Nilsson. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande arbete inom bank- och finansbranschen: Kollektivt vs. individuellt värde i organisationers hälsofrämjande arbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Kumlin; Elinor Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; hälsa; värde; chef; medarbetare; syn; kollektivt; individuellt. ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på värde vid ett hälsofrämjande arbete och en förbättrad hälsa. Vidare är syftet att få en förståelse för hur chefer och medarbetare ser på resultatet av det hälsofrämjande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Rätt förutsättningar leder till hälsofrämjande ledarskap : Chefers förutsättningar inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Axelsson; Maj Jonnestedt; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; medarbetarhälsa; hälsofrämjande arbete; ledarskapsutveckling; ohälsa; chefers förutsättning; ledarutbildning; ledarhandledning; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Vi lever i dag med ett högt tempo i hela samhället vilket visar sig inte minst på våra arbetsplatser. Det höga tempot resulterar därmed också i att många medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats och i många fall leder detta till sjukfrånvaro både i kortare och längre perioder. LÄS MER

 5. 5. Konflikter i organisationer : Ett chefsperspektiv på hur arbete i grupp påverkas av destruktiva och positiva konflikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Håkansson; Hanna Kroon; [2017]
  Nyckelord :Organization; conflict; conflict resolution; management; working-groups; Organisation; konflikt; konflikthantering; chef; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : When people work closely together in organizations it is nonetheless inevitable that certain conflicts arise. Conflicts are many times associated with something negative and thus often avoided. To strive to become an organization free of conflicts is nonetheless unrealistic nor preferable. LÄS MER