Sökning: "hur många rektorer finns i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hur många rektorer finns i sverige.

 1. 1. Förutsättningar för musikundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Andrea Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; skolämnet musik i Lgr11; årskurs 4-6; musikundervisning; musiktraditioner; musiklärare och rektorer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka förutsättningar som finns för musikundervisning i den för studien valda kommunen i norra Sverige. Dessutom ska den belysa hur verksamma rektorer och lärare ser på dessa och arbetar med dem för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen för musikämnet. LÄS MER

 2. 2. Vad ska det leda till? : – En kvalitativ studie om lärares förväntningar på en ADHD-utredning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Malm; Ulrika Folkesson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; lärares förväntningar; specialpedagog; fenomenografi;

  Sammanfattning : Det finns idag en större kännedom om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och efterfrågan på neuropsykiatriska diagnosutredningar ökar därför både i Sverige och resten av världen. Det är många gånger läraren som initierar en utredning. LÄS MER

 3. 3. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Undantagsbestämmelsen - Kunskaper, attityder och tillämpning i grundskolans högstadium

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Lindell; Katarina Svanberg; [2013]
  Nyckelord :bedömning; bedömningskompetens; bedömningsgrunder; en skola för alla; funktionsnedsättning; kunskapskrav; likvärdighet; Skollagen; Undantagsbestämmelsen.;

  Sammanfattning : Abstract Jeanette Lindell & Katarina Svanberg (2013). Undantagsbestämmelsen - kunskaper, attityder och tillämpning i grundskolans högstadium. (The derogation clause - knowledge, attitudes and application of secondary school). Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. ”... för det finns ju barn som har ljugit.” : Rektorers syn på skolans ansvar för barn som far illa eller misstänks fara illa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Persson; Lisa Öman; [2013]
  Nyckelord :anmälningsskyldighet; barn som far illa; skolan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning finner det angeläget med vidare studier gällande lokala organisationsförhållanden för anmälningspliktigaprofessioner. Studien syftar därför till att kartlägga hur rektorer som ansvarar för årskurs 7-9 på kommunala grundskolor ien kommun i norra Sverige ser på skolans ansvar när barn far illa eller då det finns misstanke om att ett barn far illa. LÄS MER