Sökning: "hur många sidor c uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hur många sidor c uppsats.

 1. 1. ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom.” En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på deras självbild

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ronja Rieman; [2014-08-22]
  Nyckelord :unga kvinnor; utseendefokus; självbild; välbefinnande; ideal; skönhet; identitet; självpresentation; sociala medier; instagram; stress;

  Sammanfattning : Titel: ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom”.Författare: Ronja RiemanKurs: C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårtermin 2014Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 23.553 ord inklusive bilagor(19. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?

  C-uppsats,

  Författare :Stina Nordlander; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : GÖTEBORGS UNIVERSITETInstitutionen för pedagogik och didaktikABSTRACTTitel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?Författare: Stina NordlanderHandledare: Peter KorpExaminator: Roger LjungvallTyp av arbete: C-uppsatsProgram och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp.Antal sidor: 38Datum: 26 maj 2009___________________________________________________________________Inledning:Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka denfysiska aktiviteten i skolan. LÄS MER

 3. 3. När du börjar känna dig yr och svag, En kvalitativ studie av pro-anasidor på Internet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Sjöström; Tove Svantesson; [2008-05-27]
  Nyckelord :Pro-ana; Anorexia Nervosa; Internet; coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva några pro-anasidors upplägg och innehåll samt att försöka beskriva och förstå vilken funktion dessa sidor har för användarna utifrån ett copingperspektiv. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar:• Vad är en pro-ana sida?• Vilket/vilka budskap har pro-ana sidor?• Till vilka vänder sig pro-anasidor och vilka använder dem?• Vilken funktion fyller pro-anasidorna för användarna utifrån ett copingperspektiv, enligt användarna själva och enligt professionella som möter dem?Vi har byggt undersökningen på intervjuer med sex användare av pro-anasidor, två professionella som arbetar med anorexia och bulimi samt på observationer av två svenska och fyra engelska pro-anasidor. LÄS MER

 4. 4. "Vilka vi icke till ett blåbär akta" Bilden av Gustav Vasa i gymnasiets historieböcker

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Jonsson; Pontus Recksén; [2008]
  Nyckelord :Gustav Vasa; personlighet; läroböcker; historieskr;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Det råder ingen tvekan om att historia är ett ämne som under de senaste åren har växt i intresse bland de bredafolklagren. I anslutning till ämnets popularitet har mängder av böcker getts ut den senaste tiden. LÄS MER

 5. 5. Relationen- en väg till sammanhang? : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Tova Heiniemi; Sirje Karjel; [2008]
  Nyckelord :Miljöterapi; ungdomar; KASAM; relation; Mat; aktiviteter; utveckling; sammanhag;

  Sammanfattning : ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, Social- och rättsvetenskap Socialt arbete C-uppsats 41-60 p Sammanfattning Relationen - en väg till sammanhang? En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang. 32 sidor. LÄS MER