Sökning: "hur man beskriva en person"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden hur man beskriva en person.

 1. 1. Kvinnor med kronisk smärta och deras upplevelser av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anudari Amarsukh; Camila Galdamez Garcia; [2023]
  Nyckelord :Women; Chronic pain; Patient experience; Healthcare professionals; Treatment; Kvinnor; Kronisk smärta; Patientupplevelser; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd och leder till lidande hos individen och kostnader för samhället. Det är vanligare med kronisk smärta bland kvinnor än bland män. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera personer som utsatts för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Bemark; Peter Lönn; [2022]
  Nyckelord :Nurses; Role; Experience; Identify; Screening; Obstacle; Education; Intimate partner violence; Sjuksköterskor; Roll; Erfarenhet; Identifiera; Screening; Hinder; Utbildning; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett utbrett och omfattande samhällsproblem som får allvarliga följder. Var tredje kvinna världen över kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld av någon i sin närhet. Det kan vara svårt att upptäcka våldsutsatthet och många gånger väljer en våldsutsatt att inte berätta. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med stomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Bocké; Alice Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Stoma; Acceptance; Body image; Suffering; Nursing; Nurse; Stomi; omvårdnad; acceptans; kroppsuppfattning; lidande; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika typer av stomier och orsaken till att man får en stomi är till följd av en grundsjukdom, exempelvis tumörer, en aggressiv inflammation eller en neurogen störning. Att få en stomi kan medföra känslor som sorg och frustration, samtidigt som den utgör en funktion som bidrar till bättre hälsa på en sjuk kropp. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors hantering av traumatiska händelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jonas Angshult; Joel Lööf; [2022]
  Nyckelord :Hanteringsstrategier; sekundärt trauma; traumatiska händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:   Jobbet som sjuksköterska innebär att man kan tvingas hamna i situationer som upplevs som obehagliga och traumatiska. En traumatisk upplevelse definieras som en händelse som på något sätt är svårhanterlig eller sitter kvar hos en person en längre tid. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av vård vid venösa bensår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Hindersson; Emelie Igelström; [2022]
  Nyckelord :Care; Patient perspective; Person centred care; Venous leg ulcer; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Venösa bensår; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bensår kan man stöta på inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och venösa bensår är en av de vanligaste. De kan vara kroniska och svårläkta, också orsaka smärta för personen. Risken att utveckla venösa bensår ökar även med åldern. LÄS MER