Sökning: "hur man beskriver ett hotell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hur man beskriver ett hotell.

 1. 1. A Minor Field study on facilitating the handling of used PET water bottles in Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Olga Sabirova Höjerström; [2013]
  Nyckelord :Minor Field Study; product development in Uganda; handling PET-bottles; fältstudie; produktutveckling i Uganda; hantering av PET-flaskor;

  Sammanfattning : This is a Minor Fields Study (MFS) project with the aim to facilitate the handling of empty PET bottles in Uganda.The eight weeks in Uganda gave an insight in how products are produced and how the waste surplus material is managed by local producers as well as factories. LÄS MER

 2. 2. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Nyckelord :Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. LÄS MER

 3. 3. Armaturer för offentliga toaletter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Elisabet Fluff Kärrberg; [2008]
  Nyckelord :Armatur; belysning; toalett; badrum; offentlig miljö; designprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att återge en designprocess, genom att beskriva ett uppdrag och de ställningstaganden som gjorts med hänsyn därav. Uppdraget har varit att designa belysningsarmaturer för offentliga toaletter i exklusivare miljöer, såsom hotell, restauranger och kontor där man vill ha en funktionell belysning av ansiktet. LÄS MER