Sökning: "hur man gör en sammanfattning uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden hur man gör en sammanfattning uppsats.

 1. 1. Taktplanering i byggnadsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Kosay Fayed; Gustav Bokelid; [2022]
  Nyckelord :Lean konstruktion; Taktplanering; Last Planner System; Tidsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Taktplanering i byggnadsprojekt - Fördelar och nackdelar Författare: Gustav Bokelid och Kosay Fayed Handledare: Universitetslektor Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion Examinator: Professor Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion Syfte & mål: Syftet med denna uppsats är att undersöka om taktplanering kan tillföra förbättringar inom byggnadsbranschen och vara ett alternativ som kan hindra anledningar till att fel, brister och skador uppstår. Målet med uppsatsen är att analysera ifall taktplanering kan vara en lösning för dagens problem inom planerings- och produktionsskedet i byggbranschen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Det kan vara då man behöver det som mest." : En fallstudie om förståelsen av språklig sårbarhet och stöd inom kommunal vuxenutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lindha Hultgren; [2022]
  Nyckelord :heterogenitet; sårbarhet; stöd; behov; utmaningar; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hultgren, Lindha (2022). ”Det kan vara då man behöver det som mest.” Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Elevers röster : - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Roos; Linda Hansson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever i behov av särskilt stöd; Inflytande; Pedagogisk inkludering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hansson, Linda och Roos, Jeanette (2020). Elevers röster - Hur beaktar handlingsplaner och åtgärdsprogram elevers röster i relation till det särskilda stöd som ges? / Students’ voices – How are students’ voices considered in to account in action programs? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. EKOLOGISKA BANANER MEN INGA GRÖNA INVESTERINGAR : Varför klimatmedvetna unga vuxna inte använder gröna investeringar som ett verktyg för att minska sin klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Wischer; Fredrik Danared; [2021]
  Nyckelord :Finans Gröna investeringar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Många unga vuxna ser sig själva som klimatmedvetna och gör aktiva val i sitt liv för att minska sina klimatavtryck. I och med den ökade klimatmedvetenheten har utbudet av gröna investeringar ökat, men trots detta så finns det klimatmedvetna unga vuxna som inte väljer att placera sina investeringar i dessa gröna valmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Solvents and solvent blends for the polymers TQ1 and N2200.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Lisa Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The solubility of polymers depends on how well the parameters of the polymers and solvents used resemble each other. The more similar the parameters are, the more likely the polymers are to be dissolved. LÄS MER