Sökning: "hur marknadsföra hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hur marknadsföra hotell.

 1. 1. Visit Swedens marknadsstrategier : En kandidatuppsats om Visit Swedens val av internationella marknader jämfört med de regionala DMO:s prioriteringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Adam Patko; Muhinde Issa; Belinda Geralf; [2019]
  Nyckelord :International markets; target groups; market segments; regional DMO:s; Visit Sweden´s Marketing; Internationella marknader; marknadssegment; regionala DMO:s; Visit Swedens marknadsföring;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att förstå vad det finns för olika prioriteringar bland Visit Sweden och de regionala DMO:s när det kommer till en inriktning av den inkommande internationella turismen till Sverige. Vidare är vårt delsyfte att ta reda på hur samarbetet mellan Visit Sweden och de regionala destination managementorganisationer, s. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens roll i marknadsföringen : En undersökning om hur ett hotell kan marknadsföra tjänster och erbjudanden som är inkluderade i logipriset.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Beshara Jeries; Ramon Redzepov; [2018]
  Nyckelord :Marketing; Hotel; Communication; Hospitality; Gender; Consumer Behaviour;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Öka försäljningen genom effektiv marknadsföring av innovationer : En studie på U&Me hotell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Wik; Maria Brand; [2016]
  Nyckelord :teknologi; innovationsspridningsprocessen; innovation; self-service; hotell; teknologiska acceptans modellen; digitalisering; konsumentens beslutprocess; hotellattribut;

  Sammanfattning : Innovationer används allt mer för att underlätta för konsumenter och ökakonkurrensfördelar hos företag. Innovativa lösningar har ökat i hotellindustrin ochstudiens uppdragsgivare, U&Me hotellet blev 2015 utsedda till världens andra mestinnovativa hotell. LÄS MER

 4. 4. Att återuppstå i rådande upplevelseekonomi : En studie av Grand Hotel i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Söderström; Emma Car; [2014]
  Nyckelord :Experience industry; social media; seven p´s; SCA; hotel; Upplevelseindustri; sociala medier; sju p:na; SCA; hotell;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur ett nytt företag kan påbörja sin marknadsföring i sociala medier samt bidra till innovationsspridning. Sociala medier är något som på senare tid har växt kraftigt och potentialen för företags marknadsföring är stora. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesbyggande inom hotellbranschen : En studie av tre hotell i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Ahlqvist; Sanna Makslahti; [2014]
  Nyckelord :hotell; varumärke; varumärkesbyggnad; motivation;

  Sammanfattning : Resandet i Europa prognostiseras att öka med 2,3 procent varje år fram till år 2030. Den svenska turismnäringen tros ha stora möjligheter att ta del av ökningen. De norrbottniska lokaltidningarna har under det senaste året rapporterat om nyetableringar inom hotell- och restaurangbranschen. LÄS MER