Sökning: "hur ser socialisationsprocessen ut"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hur ser socialisationsprocessen ut.

 1. 1. ”INTRODUKTIONEN SER MER STRUKTURERAD UT PÅ PAPPER” En kvalitativ studie om nyanställdas beskrivningar av deras arbetsintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Linda Johansson; Jonathan Juhlin; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanställda; praxisgemenskap; self-efficacy; situerat lärande; socialisation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka hur universitetsanställda, som blivit anställda under de senaste 12 månaderna, erfar och tolkar organisationens checklista för nyanställda, socialisationsprocessen samt lärandet på sin nya arbetsplats.Teori:Det sociokulturella perspektivet såsom det beskrivs utifrån Säljö samt att det breda begreppet socialisation beskrivs och mynnar ut i ett fokus på socialisationsprocessen och socialisationsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Kissies.se, Sveriges mest lästa blogg – ur 12 fjortonåriga tjejers synvinkel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Författare :Denis Hodzic; Sara Kilander; [2011]
  Nyckelord :Blogg; Kissie; Internet; Media; Kommunikation; Identitet; Roller; Deltagare; Socialisationsprocessen; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad för roll Kissie har på tre stycken åttondeklasser. Vi vill ta reda på hur de uppfattar Kissies.se och personen som driver bloggen.Teori: Dramaturgiska perspektivteorin, socialisationsteorin, hermeneutiken. LÄS MER

 3. 3. ”Snacka inte skit om Gud!” - en studie om en grupp institutionsplacerade pojkar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Järnebratt; [2007-05-31]
  Nyckelord :Roll; position; norm; ungdom;

  Sammanfattning : Genom ett omhändertagande enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga blir ungdomar placerade på särskilda ungdomshem. Vården utgår från ett miljöterapeutiskt arbetssätt där behandlingen sker i grupp även om vården bygger på individuella behandlingsplaner. LÄS MER

 4. 4. Man kände det på ett annat sätt än vad det såg ut : Reflektion genom film.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Anneli Olsson; [2007]
  Nyckelord :Reflektion; Film; Självuppfattning; Självmedvetenhet; Socialisationsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra två reflektioner gjorda efter ett skolarbete. Olikheterna består av att den andra reflektionen görs efter det att eleverna fått se sig själva på film, dvs filmade under skolarbetet. LÄS MER