Sökning: "hur ska det gå för kalle"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur ska det gå för kalle.

 1. 1. "Kalle får inte sova idag" : En vetenskaplig essä om äldre barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marlen Wecklauf; Maria Udo; [2016]
  Nyckelord :Resting time; stress; recovery; yoga; massage; environment; ethics; preschool curriculum; Children’s Right Counsel; reflection; Vila; stress; återhämtning; yoga; massage; miljö; etik; förskolans läroplan; barnkonventionen; reflektion;

  Sammanfattning : Vår vetenskapliga essä handlar om vilan bland de äldre barnen i förskolan. Den vänder sig till studenter inom förskoleutbildningar, alla verksamma inom förskolan och andra som vilar med barn. Inledningsvis får vi möta Marlen som ställs inför dilemmat när ett barn som inte får somna, somnar. LÄS MER

 2. 2. Hur ska det gå för Kalle? : en studie om barn som har missbrukande föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Birgitta Karlsson; Esmeralda Futterer; [2006]
  Nyckelord :Barn till missbrukare; Samverkan skola-socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att studera om hur skolan och socialtjänsten uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn från familjer med missbruksproblem. Vi har gjort studiebesök vid en Bim-verksamhet och hos en socialkonsulent på Länsstyrelsen. LÄS MER