Sökning: "hur ska vi göra nu då"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden hur ska vi göra nu då.

 1. 1. Innan snön faller : Before the Snow Falls

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lina Lundahl; [2021]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; Gaslamp fantasy;

  Sammanfattning : Presentation och reflektion Fröet till min historia om Ester Lärka såddes en mörk novemberkväll när jag gick genom gamla stan i Eksjö. Framför mig såg jag en gestalt i hög hatt, blodröd rock och med en silverkäpp, som försvann mellan de gamla träbyggnaderna. Tanken att det var djävulen som visat sig slog rot. LÄS MER

 2. 2. Generation Z och Employer Branding : Hur generation Zs syn och förväntningar på arbetslivet skiljer sig från tidigare generationer och hur detta i sin tur kan påverka arbetsgivarens employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Blomkvist; Ida Borén Sundman; [2020]
  Nyckelord :Generation Z Employer Branding;

  Sammanfattning : En helt ny generation är på väg att göra intåg på arbetsmarknaden, och inte vilken generation som helst - utan generation Z. Generation Z är den yngsta och största generationen på arbetsmarknaden just nu och kommer därav prägla arbetsmarknaden i många år framöver. LÄS MER

 3. 3. Pulsmätningar - länken mellan ledningen och medarbetare : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på pulsmätningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Agné; Jonathan Hellsten; [2020]
  Nyckelord :digitalt mätverktyg; finansialisering; medarbetarundersökning; pulsmätningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där organisationer under de senaste decennierna har blivit mer vinstfokuserade på grund av avkastningskrav till aktieägare. I och med detta har vi sett ökade kontroll- och mätmekanismer, inte minst av medarbetarnas prestationer mot uppsatta mål. LÄS MER

 4. 4. Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Eklund; [2020]
  Nyckelord :Individualized Education Program; Language Impairment; Relation between needs and interventions; Special School; Systems Theory; Grav språkstörning; Relation behov-åtgärd; Specialskola; Systemteori; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Eklund, Louise (2020). Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan. Speciallärarprogrammet grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Att mäta med stadslivet som insats : en validitets- och reliabilitetsanalys av ett verktyg som kvantifierar sociala värden i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Lövgren; Ida Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; kvantifieringsverktyg; stadsliv; urbana miljöer; sociala värden; social hållbarhet; hållbarhet; mäta; mätbarhet; omätbar; kvalitativ; kvantitativ; kvantifiering; validitet; reliabilitet; expertkunskap; demokrati;

  Sammanfattning : Samhället förlitar sig idag mer och mer på att mätbara variabler ska kunna fånga och förenkla den komplexa värld vi lever i. Människan vänder sig till kalkylerande metoder och går mot en “pedantisk byråkrati” där generaliseringen får oss att förlora det unika i situationer och individer (Bornemark 2018). LÄS MER