Sökning: "hur skriver man en reception"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur skriver man en reception.

 1. 1. Mjölk och honung : En studie av Jesajabokens reception i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna med fokus på det frälsningshistoriska narrativet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Hildesjö Andersson; [2021]
  Nyckelord :Jesaja; Lukas; frälsningshistoria;

  Sammanfattning : Rubriken för denna uppsats är ”Mjölk och honung - en receptionshistorisk, komparativ studie av användningen av Jesaja i Lukas frälsningshistoriska narrativ." Den rubriken och en nyfikenhet på hur Jesaja använts, dels i sin egen tillkomsttid och dels i Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas kontext, ledde fram till problemformuleringen som lyder: Vilken funktion har Jesaja i det frälsningshistoriska narrativet i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna? I uppsatsen bearbetas Jesajabakgrunden gällande såväl teologi som den allmänna kontexten i korthet som senare i studien får stå i relation till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. LÄS MER

 2. 2. "Tjejer skriver mer känslor och sånt, killar gör inte det."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling

  Författare :Carina Brüggemann; [2009]
  Nyckelord :Skrivande; reception; literacy och genus.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med undersökningen är att ur ett genusperspektiv beskriva, belysa, tolka och reflektera kring företeelserna: pojkars och flickors receptioner av en text, deras uppfattning om det egna skrivandet och om genus kopplat till skrivandet. Genom tidigare elevsamtal hade jag mött några pojkar som ansåg att det fanns skillnader mellan könen vad det gäller att skriva. LÄS MER