Sökning: "hur skriver man en sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden hur skriver man en sammanfattning.

 1. 1. Fair Game: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktionsutrymme; lärande; arbetsvillkor; mode; modeindustrin; modeller; identitet; roller; emotionellt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Arbetets art: Masteruppsats, 30 hp Sidantal: 44 Titel: #fairgame: En studie om att lära sig förstå arbetsvillkoren som modell i modebranschens känsloladdade repertoar Författare: Daniel Larsson Handledare Maria Löfgren Martinsson Datum: 2019-08-20 Sammanfattning: Den här studien problematiserar arbetssituationen och arbetsvillkoren för modeller i modeindustrin utifrån ett interaktivt perspektiv på lärande med utgångspunkt från idén om interaktionsutrymmet som förutsättning för lärande på arbetsplatsen. Detta gör den genom att undersöka närmre hur modellernas behov av att agera och upprätthålla en professionell identitet och image inverkar på dialogen och förståelsen kring arbetsvillkor i branschen. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. "Då känns det att jag kan läsa" - en intervention med upprepad läsning i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sophie Hylén Landström; [2016]
  Nyckelord :inkludering; helklass; läsflyt; läsintervention; upprepad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Hylén Landström, Sophie (2016), ”Då känns det att jag kan läsa” – en läsintervention med upprepad läsning i helklass. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Daniela Laricchia; [2016]
  Nyckelord :self presentation; blog; Kenza Zouiten; personal brand; självpresentation; blogg; Kenza Zouiten; personligt varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. LÄS MER