Sökning: "hur svenska modeföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden hur svenska modeföretag.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 2. 2. CSR communication and the use of recycled synthetic fibres in the fashion industry: A content analysis study of two Swedish fashion brands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Linn Löfling; [2023]
  Nyckelord :recycled synthetic fibres; fast fashion; slow fashion; CSR communication; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the largest contributors to environmental issues and has a significant part of plastic production due to the use of synthetic fibres. Much scientific research indicates that the fast fashion model is a significant part of using synthetic fibres; however, slow fashion brands are also using the fibres. LÄS MER

 3. 3. Modernisering av en tidlös bransch : En kvalitativ studie om dynamiska kapabiliteter i en rebranding

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Edi Bojadzic; Felix Johansson; [2023]
  Nyckelord :Dynamic capabilities; rebranding; organizational change; fashion industry !; Dynamiska kapabiliteter; rebranding; förändring inom organisationer; modeindustri;

  Sammanfattning : Denna studie är skriven på svenska. För att bedriva en framgångsrik verksamhet måste organisationer balansera flera saker samtidigt. God tillväxt och hög lönsamhet kombinerat med ett gediget hållbarhetsarbete och välmående medarbetare, är ett axplock av saker organisationer måste hantera på en daglig basis. LÄS MER

 4. 4. Inköparens roll för hållbara inköp : Möjligheter och begränsningar för att implementera hållbarhet i textila inköpsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Falander; Tilda Öman; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; textile; supply chain; procurement process; strategic procurement decisions; organisational structure; stakeholder theory; Hållbarhet; textil; försörjningskedja; inköpsprocess; strategiska inköpsbeslut; organisationsstruktur; intressentteorin;

  Sammanfattning : Att anamma hållbarhet och ta strategiska beslut har blivit allt viktigare för textilföretag idag då kraven på socialt och miljömässigt ansvar har ökat. Genom den roll som inköpare besitter och sin delaktighet i inköpsprocessen har de möjligheter att påverka flera beslut i företag som kan kopplas till hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Digital Hållbarhetskommunikation 2.0: Modeindustrins Hållbarhetsarbete och Digitala Kommunikationsmetoder : En kvalitativ studie om hur svenska modeföretag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via digitala kanaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maja Fahlberg; Thea Richter Malm; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Supply Chain Management; Modeindustrin; Hållbarhet; Hållbarhetsarbete; Digital marknadsföring; Digitala kanaler; Hemsida; Sociala medier; Hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att samhällets krav ökar kring hållbart arbete och konsumenter efterfrågar mer hållbara produkter, har modeindustrin hamnat i rampljuset på grund av dess negativa påverkan. För att vända den negativa trenden med ohållbart mode behöver nya metoder utvecklas för bättre produktion och konsumtion. LÄS MER