Sökning: "hur tänker ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden hur tänker ungdomar.

 1. 1. Elitidrottandes elevers attityder till studier : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Stefan Myrén; [2020]
  Nyckelord :Elitidrott; Akademiska studier; Attityder;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i den empiriska studiens, Relationen mellan skola och elitidrottresultat undersöka attityder till akademiska studier hos fyra gymnasieelever, som spelar ishockey på elitnivå och vilka faktorer de anger påverkar möjligheten till att ägna sig åt akademiska studier. Studien utgår från tre frågeställningar: Hur tänker eleverna när de prioriterar tiden vad gäller idrottandet jämfört med skolarbetet? Vad anser dessa elever om hur idrottandet påverkar deras betyg? Finns det något samband mellan attityder hos idrottsliga gymnasieelever och den tiden de lägger på skolarbete? Fyra elitidrottande ungdomar, som studerar sitt sista år på gymnasiet, har intervjuats utifrån en semi-strukturerad intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. ”Det känns som jag håller på att göra slut med jobbet” : En av rösterna i en kvalitativ studie om vuxna som söker studie- och yrkesvägledning inför karriärväxling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tessa Knutsson; [2020]
  Nyckelord :yrkesväxling; vuxna människor; vuxenutbildning; vägledare; övergångar;

  Sammanfattning : Från att ha valt ett yrke och sedan arbetat med det är det nuförtiden vanligt att vuxna individer byter yrke. Den befintliga karriärforskning som tidigare gjorts har dock främst fokuserat på barn och ungdomar, exempelvis övergångar mellan högstadiet och gymnasiet, eller mellan skola och arbetsliv (Lundahl, 2010). LÄS MER

 4. 4. Hur får vi ungdomar att handla hållbart?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joel Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Communication; Sustainable consumption; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern society is facing various challenges in order to tackle the constantly growing threats of climate change and global warming. The areas in which great readjustments are necessary are many, and even though some appear more critical than others, a holistic approach to this global issue is important. LÄS MER

 5. 5. Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christer Bengtsson; [2018-10-11]
  Nyckelord :didaktik; vattenvana; simning; simundervisning; lärare i Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018.... LÄS MER