Sökning: "hur tv påverkar samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden hur tv påverkar samhället.

 1. 1. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. Exergames - inte bara ett tv-spel. En kvantitativ studie gällande användningen av exergames i Idrott och hälsa undervisningen i svenska skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Ljeskovica; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen i samhället påverkar skolan och skolans undervisning. Följder av den ökade digitaliseringen kan ses genom att Skolverket släpper en reviderad kursplan som börjar gälla 1 juli 2018 där det nu kommer ställas högre krav på lärares digitala kompetens i alla ämnen, inklusive Idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. En studie i studenters tv-tittande: Aspekter av binge-watching och maratontittande

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Magdalena Okurowska; Linnéa Granlund; [2017]
  Nyckelord :binge-watching; students; viewing; netflix; viaplay; marathon; binge-watching; studenter; tv; tittande; maraton; netflix; viaplay;

  Sammanfattning : Sedan TV-apparaten uppfanns har man varit begränsad till linjär-Tv, både när det gäller utbud och antal avsnitt. Antalet kanaler har ökat och därigenom även antalet program användaren kan kolla på. Men tittandet sker fortfarande på en och samma stationära TV. LÄS MER

 4. 4. Autenticitetens regler : En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Bergström Björn; Lars Tallberg; [2017]
  Nyckelord :Trender; Corporate branding; Autenticitet; Varumärken; Socialt kapital; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. LÄS MER

 5. 5. Intersektionalitet och simulerad historia : En intersektionell studie av det historiska samhället i Assassin’s Creed

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jacob Elfwing; David Morin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Historia finns överallt i samhället. Den möter oss passivt genom monument, byggnader och våra medmänniskor. Vi möter den också aktivt förmedlad i olika mediekanaler i form av reklam, undervisning och underhållning. LÄS MER