Sökning: "hur tv påverkar samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden hur tv påverkar samhället.

 1. 1. Varningssignaler om spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
  Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

  Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. LÄS MER

 2. 2. Televisionens Hemvändare och platsen de återvänder till : En analys av Public Service-televisionens skildring av landsbygden och karaktärerna som vänt tillbaka till den

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Söderman; [2020]
  Nyckelord :Public Service; Rurality; Connotation; Hegemony; Stereotype; Public Service; Ruralitet; Konnotation; Hegemoni; Stereotyper;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats analyserar den narrativt skildrade hemvändaren i tre olika tv-serier som sänts på Sveriges Television och ställer frågan: På vilka sätt kan hemvändaren så som den skildras i dessa tre tv-serier identifieras? Serierna som undersökts är Hem till Byn, Skärgårdsdoktorn och Möbelhandlarens Dotter. Alla tre är fiktiva. LÄS MER

 3. 3. Covid-19, en pandemi i vår tid : En sociologisk studie om experternas roll i samhället under en kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Andersson; Rebecca Sjöstam; [2020]
  Nyckelord :experts | expert system | abstract system | trust | society; experter | expertsystem | abstrakta system | förtroende | samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ett fokus på den pågående pandemin, covid-19, och experters roll i samhället. Uppsatsen bygger på två enkäter, tre opinionsundersökningar, fyra artiklar, ett tv-klipp och Stefan Löfvens tal till nationen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. Exergames - inte bara ett tv-spel. En kvantitativ studie gällande användningen av exergames i Idrott och hälsa undervisningen i svenska skolor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Ljeskovica; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen i samhället påverkar skolan och skolans undervisning. Följder av den ökade digitaliseringen kan ses genom att Skolverket släpper en reviderad kursplan som börjar gälla 1 juli 2018 där det nu kommer ställas högre krav på lärares digitala kompetens i alla ämnen, inklusive Idrott och hälsa. LÄS MER