Sökning: "hur unga kvinnor påverkas av instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden hur unga kvinnor påverkas av instagram.

 1. 1. Fit med sociala medier - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors syn på sociala medier i relation till träning och hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Medeleine Fransson Stöök; [2020-02-13]
  Nyckelord :Träning; hälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnor som tränar använder sociala medier, samt hur användningen påverkar deras tränings- och hälsouppfattningar.Teori: Digital deltagarkultur, tvåstegshypotesen, cultural studiesMetod: Kvalitativ intervjustudie10 kvalitativa intervjuerResultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att användningen av sociala medier i relation till träning och hälsa har både positiva och negativa konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 3. 3. Modemedvetenhet versus miljömedvetenhet : En kvalitativ studie om influencers påverkan på unga kvinnors identitetsskapande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Hedihn; Pernilla Angervall; [2020]
  Nyckelord :Identity formation; influencers; Instagram; clothing consumption; environmental awareness; Identitetsskapande; influencers; Instagram; klädkonsumtion; miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : A paradigm shift has taken place in identity formation as the society7 is moving towards to be more digitized. Previous research shows that young people use social media and its opinion leaders, called influencers, to a large extent as a tool to create their own identity. LÄS MER

 4. 4. ”Det första jag tänker på är att man ska vara vacker, lång och smal” : En kvalitativ studie om hur influerares sätt att göra reklam för och framställa skönhetsingrepp kan skapa betydelser för unga kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Strömsten; [2020]
  Nyckelord :influencer; social media; Instagram; Youtube; cosmetic procedures; beauty ideal; body; looks; young women; two-step flow theory; parasocial interaction theory; opinion leaders; influencers; sociala medier; Instagram; Youtube; skönhetsingrepp; skönhetsideal; kropp; utseende; unga kvinnor; tvåstegshypotesen; parasocial interaktionsteori; opinionsledare;

  Sammanfattning : Listan över influerare som har gjort skönhetsingrepp kan göras lång. För att nämna ett exempel har Bianca Ingrosso med ett följarantal på 343 000 på Youtube talat öppet om att hon gjort lipfillers (Ingrosso, 2020). LÄS MER

 5. 5. Kulturellt (O)Slipade Diamanter - Unga Kvinnliga Musiker & Självrepresentation Online

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Pauli Anna; [2020]
  Nyckelord :feminism; musik; Instagram; sociala medier; representation; kulturella diamanten; taktiker; objektifiering; könsstrukturer; musikbransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnliga musiker beskriver användandet av sociala medier för att ta makten över sina musikkarriärer och vilka taktiker de kan tänkas använda i representationen av sig själva. Frågeställningarna som diskuteras är; vilka taktiker använder unga kvinnliga musiker sig av på sociala medier? Vilken betydelse har musikbranschens könsstrukturer på representationen online? På vilket sätt förändras kvinnornas taktiker beroende på musikgenre? För att besvara syfte och frågeställning har kvalitativa intervjuer gjorts med fem unga kvinnliga musiker. LÄS MER