Sökning: "hur utveckla cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden hur utveckla cancer.

 1. 1. Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hampus Danred; Andre' Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Erektil dysfunktion; Impotens; Prostata; Prostatacancer; Sexualitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. LÄS MER

 2. 2. Modified lignin as replacement of carbon black in elastomers- For the development of sustainable tyre technology : The substitution of carbon black with modified lignin- Green tyre technology

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Mostafa Ahmed Ismail; [2020]
  Nyckelord :lignin; tyre rubber; elastomeric materials; esterfication;

  Sammanfattning : Due to its large flexibility, low-price, large availability, and properties lignin is seen as an important compound with a wide range of applications. The increasing demand of fossil-based rubber materials is causing a serious threat to the environment and it is contributing to plastic- and marine pollution, ozone depletion and carbon dioxide emission (CO2) [1,2]. LÄS MER

 3. 3. Interactive Local Driller Mapping for Different Hydrogeological Areas of Bangladesh : Enabling Access to Information

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Celina Ankarstig; Victoria Berggren; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Arsenic; GIS; Driller; Drinking Water; Visualization; Interactive Map; Bangladesh; Arsenik; GIS; Brunnsborrare; Dricksvatten; Visualisering; Interaktiv karta;

  Sammanfattning : Exposure to arsenic in drinking water can cause several types of cancer and numerous cardiovascular and respiratory diseases. A country that suffers from widespread contamination of arsenic in drinking water is Bangladesh, where the contamination has been classified as the largest mass poisoning of a population in history. LÄS MER

 4. 4. Minska oplanerad inläggning genom förbättrad vårdkoordinering : Fallstudie av ett förbättringsarbete med fokus påmikrosystemens förmåga att samordna vården kringpatienter med cancersjukdom

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Kristina Lifvergren; [2020]
  Nyckelord :Cancer care; improvement project; learning mechanisms; microsystems; readmissions; Cancervård; förbättringsarbete; lärandemekanismer; mikrosystem; återinläggningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Svensk hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet äldre cancerpatienter med komplexa vårdbehov kommer att öka samtidigt som resurserna inte säkert kan öka i samma takt. Samma utmaning råder för kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus, där förbättringsarbetet genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Equivariance Regularization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Schölin; [2020]
  Nyckelord :Semi-Supervised Learning; Semantic Segmentation; Brain Tumor Segmentation; MRI; AI; Artificial Intelligence; BRATS 2019; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Peltarion AB; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The last decades of research in machine learning and deep learning have lead to enormous advancements in the field. One of the areas that stand to gain the most from this is the medical sector. LÄS MER