Sökning: "hus byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden hus byggteknik.

 1. 1. Värme och kylbehov för en villa förlagd i en klippa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Yasin Samir; Radojevic Stefan; [2020]
  Nyckelord :värme- och kylbehovet; värmetröghet; värmeåtervinning; energianvändning; Vip-Energy; värmekonduktivitet;

  Sammanfattning : En stor del av energianvändningen i Sverige används av byggbranschen som uppskattas använda 30 procent av den totala energianvändningen. Därför finns det regler idag som ställer krav för att minska denna energianvändning. LÄS MER

 2. 2. Är bullerreduktionen intill trafikerade vägar tillfredställande för boende i hus med träkonstruktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ehsan Rahmani; Gabriel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Ljud; buller; trä; trafik; ljudmätning.;

  Sammanfattning : Bullerreduktionen i väggar med lastbärande trästomme har undersökts för att se om denna typ av konstruktion kan placeras intill högt trafikerade vägar. I studien visas att det går att bygga träväggar i byggnader nära vägar med hög trafikbelastning. LÄS MER

 3. 3. Tillvaratagande av spillvärme i fjärrkylereturen : Energieffektivisering av Ulls Hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Amanda Hasth; Amelia Modée; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Fjärrkyla; Spillvärme; Förvärmning;

  Sammanfattning : The Earth’s climate is getting warmer. Combustion of carbon dioxide is one of themain causes and results in increased levels of greenhouse gases that Earth’s vegetation is unable to carry, which ends up outside Earth’s natural cycle. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av förvaltningsskedet med hjälp av flerdimensionella BIM-modeller : En studie om BIM 360 Ops

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mona Issa; Rawand Nabaz Taha; [2019]
  Nyckelord :BIM; Property management; Autodesk; Revit; Construction process; Digitalization.; BIM; Fastighetsförvaltning; Autodesk; Revit; Byggprocessen; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. LÄS MER