Sökning: "hushållsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet hushållsarbete.

 1. 1. Skattefusk inom skattereduktion för hushållsarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Frida Andersson; Malin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kost i förskolan : Utifrån ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emmy Bergkvist; Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :kost i förskola; matsvinn; hållbar utveckling; samtal om kost;

  Sammanfattning : Inledning Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar utveckling kan bli ett lärande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Rent hus med RUT : Analys av argumentation kring skattereduktion för hushållsarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marie Bonell; [2019]
  Nyckelord :Housework; gender equality; class; subordination; tax subsidy;

  Sammanfattning : Only when the servant or wife is abruptly removed from the household and the well-oiled wheels of domestic machinery grind to a halt does the superior realize just how important such services really are. This quote shows how important domestic services are, it also points out who executes it and that society and people, at least the superior, tend to take it for granted. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet - en självklarthet! Eller? : En kvalitativ studie om hur förhandling och uppdelning av hushållsarbete sker mellan unga heterosexuella par

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jannie Sjöström; Clara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Doing gender; gender equality; gender inequality; negotiation; housework; Att göra kön; jämställdhet; ojämställdhet; förhandling; hushållsarbete;

  Sammanfattning : During the course of this study we have been inspired by Carin Holmbergs essay ’It’s Called Love’ (1993). Our purpose with this study has been to examine how gender works among young Swedish heterosexual couples without children. LÄS MER

 5. 5. Mitt hem är min borg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Marmander; [2019]
  Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER