Sökning: "huvuddomare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet huvuddomare.

  1. 1. Ledarskap bland huvuddomare i SHL : En kvalitativ studie om ledarskapsstilar, hur ledarskap kommuniceras och förmedlas samt efterfrågat ledarskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

    Författare :Jonas Berggren; [2017]
    Nyckelord :leadership; head officials; communication; ice hockey players; ledarskap; huvuddomare; kommunikation; ishockeyspelare;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine leadership styles among head officials in the SHL and how they communicate leadership to ice hockey players in the SHL. The aim of this study was also to examine what type of leadership head officials in the SHL believe is requested from ice hockey players in the SHL. LÄS MER