Sökning: "huvudhandledare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet huvudhandledare.

 1. 1. Histopatologisk karakterisering av restriktiv kardiomyopati hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Forslund; [2017]
  Nyckelord :restriktiv kardiomyopati RCM ; felin; hjärta; histologi; fibeos;

  Sammanfattning : Restriktiv kardiomyopati (RCM) är en primär myokardiell sjukdom som karakteriseras av en vänster- eller dubbelsidig förmaksdilation, utan tydliga ekokardiografiska tecken på hypertrofi eller dilatation av kamrarna. Histologiskt ses en endomyokardiell eller myokardiell fibros i hjärtmuskelvävnaden, vilket ger upphov till en diastolisk dysfunktion till följd av minskad elasticitet i kammarväggen. LÄS MER

 2. 2. Huvudhandledare och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituation på anestesiklinik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann Lögde; [2010]
  Nyckelord :nursing instructors; head tutor; clinical education; students; experience; fenomenography; handledare; huvudhandledare; kliniskt utbildningsansvarig; studenter; upplevelse; fenomenografi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna intervjustudie var att undersöka huvudhandledares och kliniskt utbildningsansvarigas uppfattning om undervisnings- och handledningssituationen på en anestesiklinik. Totalt intervjuades 6 huvudhandledare och 5 kliniskt utbildningsansvariga. LÄS MER