Sökning: "huvudman"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet huvudman.

 1. 1. Lärares syn på introduktion av programmering i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Åberg; [2019]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digital kompetens; intervju; kodning; lärare; läroplan; matematik; programmering;

  Sammanfattning : Programmering har nyligen introducerats i matematikämnet i grundskolan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärares inställning är till introduktionen av programme¬ring i matematikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 2. 2. Skolsegregation : En kvalitativ jämförande studie med inslag av diskursanalys om skolsegregation på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Šejla Hrustanović; [2019]
  Nyckelord :School segregation; Education policy; Educational board; Principal; Municipal; Government; Street-level bureaucracy; Skolsegregation; Utbildningspolitik; Utbildningsnämnd; Huvudman; Kommun; Regering; Street-level bureaucracy;

  Sammanfattning : Today the Swedish education system faces major challenges. This research deals with school segregation and the differences in and among Swedish municipalities, more specifically between Kalmar and Karlskrona. LÄS MER

 3. 3. Tvångsvård. Finns det en gråzon mellan LVM och LPT?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samsjuklighet; missbruk; psykisk sjukdom; tvångsvård;

  Sammanfattning : På hösten 2018 riktades blickarna mot vården i Sverige. Inte vilken del av vården som helst utan den som berör två av de kanske mest utsatta grupperna i samhället, missbruksvården och psykiatrin. LÄS MER

 4. 4. ”Men gud vad svårt!” En kvalitativ studie om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovis Karlsson; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om systematiskt kvalitetsarbete och hur detta bedrivs i förskolans verksamhet utifrån förskollärares beskrivningar. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera förskolans kvalitet (Skolverket, 2016). LÄS MER

 5. 5. Organisationens betydelse för kvalitet och likvärdighet i arbetet med särskilt stöd i förskolan. En fallstudie i två kommuner.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Öhrström Windle; Åsa Bernvik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Organisation, stödstrukturer, kvalitet, likvärdighet, särskilt stöd, systemteori.AbstractSyfteSyftet är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer i två kommuner upplever arbetet med särskilt stöd, de förutsättningar som ges, samt hur de kan påverka det pedagogiska arbetet i strävan för att få kvalitet och likvärdighet i arbetet med stöd och särskilt stöd i förskolan. LÄS MER