Sökning: "huvudsponsorer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet huvudsponsorer.

 1. 1. Hur arbetar Svensk Elitfotboll (SEF) med sina huvudsponsorer Unibet och OBOS utifrån sin brand identity och hur uppfattas detta genom brand image?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :David Sax; Jeff Torberntsson; [2021]
  Nyckelord :SEF; Brand Identity; Brand Image; Positioning; Betting; Sponsorship;

  Sammanfattning : AbstractKeywords: Brand image, brand identity, sponsorship, betting, football, branding. Purpose: How does Swedish Elite Football (SEF) work with its main sponsors Unibet and OBOS based on its brand identity and how is this perceived through brandimage? Methodology: The study is based on a qualitative approach. LÄS MER

 2. 2. Sponsring av idrottsevenemang som ett internt verktyg : En kvalitativ studie om hur Vasaloppets huvudsponsorer använder sponsring internt för att påverka de anställdas arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Carl Sköld; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :sponsorship; sport event sponsorship; internal marketing; work motivation; staff pride; employee engagement; values; sponsring; sponsring av idrottsevenemang; intern marknadsföring; arbetsmotivation; stolthet; engagemang; värderingar;

  Sammanfattning : Sponsring av idrottsevenemang innefattar ett ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och idrottsevenemanget vilket gör att sponsring blir aktuellt både i idrottsvärlden och företagsvärlden. Företag som sponsrar idrottsevenemang kan arbeta med sponsringen både externt och internt. LÄS MER

 3. 3. Allsvenska huvudsponsorers sponsring : En studie om mål, aktivering och koppling till kostnadsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hampus Haglund; David Söderholm; [2017]
  Nyckelord :Sponsorship objectives; activation; size of investment; main sponsors; Mål; aktivering; kostnadsstorlek; associationskostnad; sponsring; huvudsponsorer;

  Sammanfattning : Sponsring i Sverige idag är en miljardindustri och idrotten får den största delen av kakan. Allsvenskan ligger i framkant när det kommer till sponsring och föreningarnas omsättning består till stor del av sponsorintäkter. Av den summan står huvudsponsorer för den största delen och är därmed den kategori sponsorer studien behandlar. LÄS MER

 4. 4. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
  Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER

 5. 5. Sponsring av Skid-VM i Falun : En studie av regionala sponsorers vilja att delta isponsornätverket Beyond Skiing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :William Grenholm; [2015]
  Nyckelord :Sponsring; regional sponsring; sponsornätverk;

  Sammanfattning : Stora idrottsevenemang är till stor del beroende av de intäkter som kommer från sponsrandeföretag. Inför skid-VM i Falun 2015 startade organisationen Beyond Skiing Foundation ABett projekt i form av ett sponsornätverk. LÄS MER