Sökning: "hyaluronic"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet hyaluronic.

 1. 1. Optimization of Acidic Degradation of Hyaluronic Acid using Design of Experiments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Författare :Emma Sandqvist Wedin; [2019]
  Nyckelord :Hyaluronic Acid; Molecular Weight; Acidic Degradation; Heterogeneous Degradation; Robustness Testing; Degradation Constant; Design of Experiments; Degradation; DoE;

  Sammanfattning : Hyaluronic acid (HA) is an unbranched polysaccharide consisting of the repeating disaccharide unit β(1→4)-GlcA-β(1→3)-GlcNAc and is a naturally occurring biopolymer in bacteria and vertebras. HA is predominantly found in the extracellular matrix (ECM) and the in vivo function of HA can vary depending on molecular weight (Mw) for instance high Mw HA is reported to be anti-angiogenic while low Mw HA induces angiogenesis. LÄS MER

 2. 2. A rheological study of hyaluronan and sodium hydroxide at different concentrations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Natalia Gentek; Melissa Jöe; Sofia Lindell; Karin Norgren; Ellen Sjövall; [2018]
  Nyckelord :hyaluronan; hyaluronic acid; sodium hydroxide; rheology; fluid; elastic modulus; loss modulus;

  Sammanfattning : This thesis examines how the rheological properties change depending on the composition of hyaluronan, HA and sodium hydroxide, NaOH. This was performed to see if there was any relationship between the rheological properties of a sample depending on different compositions of HA and NaOH. LÄS MER

 3. 3. Hyaluronsyra i ledbrosk och ledvätska i en frisk led samt vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karolina Mörk Englund; [2018]
  Nyckelord :häst; hyaluronsyra; osteoartrit; ledinflammation;

  Sammanfattning : Hälta är idag den vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker veterinär med sina hästar. Många av dessa hästar får diagnosen osteoartrit. Osteoartrit är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom som leder till en obalans mellan uppbyggande och nerbrytande processer i leden. LÄS MER

 4. 4. Mapping the intrinsic viscosityof hyaluronic acid at high concentrations of OH-

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Victor Spelling; Mathias Axelsson; Lovisa Ringström; Johanna Munck af Rosenschöld; Anton Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Alkaline solution; Degradation; Extrapolation; Hyaluronic acid; Intrinsic viscocity; Macromolecules; Polymer; Regression; Sodium hydroxide; Ubbelohde capillary viscometry;

  Sammanfattning : Hyaluronic acid is commonly used in dermatological fillers in the form of gels. It is established how these gels' firmness is affected by the amount of cross linker and hyaluronic acid respectively. However, the effect of hydroxide ions in solution is rather unknown. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i patogenesen för intervertebral diskdegeneration mellan kondrodystrofa och icke kondrodystrofa raser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jonathan Sverud; [2017]
  Nyckelord :intervertebral diskdegeneration; diskbråck; kondrodystrofa raser; icke kondrodystrofa raser; patogenes; hund;

  Sammanfattning : Diskbråck är en vanlig åkomma hos hundar som kan ge allt ifrån ryggsmärta till förlamning. En intervertebral disk (IVD) är placerad mellan kotkropparna och består av nucleus pulposus (NP) i mitten, omsluten av annulus fibrosus (AF). NP består av proteoglykaner, hyaluronsyra, kollagen II, notochordala celler i grupper och 80% vatten. LÄS MER