Sökning: "hybrid"

Visar resultat 1 - 5 av 2050 uppsatser innehållade ordet hybrid.

 1. 1. Marketing Hybrid Events A qualitative study investigating the event industry during the Covid-19 pandemic and the change from physical to hybrid events

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estephania Canessa Araya; Alice Nordgren; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 3. 3. VILKA KRETSAR SKA BETALA? En enkätundersökning om upplevd rättvisa med finansieringsförslag för Sveriges elektrifiering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Larsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how Swedish people perceive fairness with three different financing options of the conversion to electric and hybrid cars. In the Swedish context the conversion is built by two aspects, the club good of charging infrastructure, and the private good of subsidized cars. LÄS MER

 4. 4. Establishment of a deep learning algorithm for dosimetry of radiopharmaceuticals

  Master-uppsats,

  Författare :Dennis Lipnicevic; [2022-01-13]
  Nyckelord :Medical physics; automated segmentation; dosimetry; kidney; nuclear medicine dosimetry; deep learning; convolutional neural network;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study was to introduce a volumetric convolutional neural network for segmentation of the kidneys in SPECT images and to apply it in the dosimetry of radiopharmaceuticals of this organ, in order to decrease segmentation time and to standardize the segmentation of the kidneys. Method: Three networks were trained using two network architectures and a total of 216 retrospectively collected images from patients that underwent imaging procedures at Sahlgrenska University Hospital between 2009 and 2018. LÄS MER

 5. 5. Visual Arts as Development Communication - Challenging Development Concepts : Case study Baguio City, Philippines

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Aina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Visual arts; development communication; intercultural translation; hybrid knowledge systems;

  Sammanfattning : International Development and its aims are often contested in post-colonial discourses and by postcolonial thinkers. The fundamental concepts of development, as we see in the sector of aid and international development, steer the values, execution and evaluation of development projects across the globe, as well as national development policy. LÄS MER