Sökning: "hybrida organisationer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hybrida organisationer.

 1. 1. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning i kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Bergman; Darsen Umaganthan; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Hybrid organizations; Municipally owned housing company; Privately owned housing company; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Agency theory; Hållbarhetsredovisning; Hybrida organisationer; Kommunala bostadsbolag; Privata bostadsbolag; Intressentteorin; Legitimitetsteori; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har blivit en viktigare del för de svenska företagen vilket visas i den signifikanta ökningen av omfattningen och kvaliteten av hållbarhetsredovisningen som har skett den senaste tiden. Ett flertal studier har tidigare studerat sambandet mellan hållbarhetsredovisningen och faktorer som storlek, branschtillhörighet och synlighet. LÄS MER

 3. 3. ”En fot i varje värld” - En studie av hur chefer i hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Forsaeus; Amalia Johnsén; [2016-06-15]
  Nyckelord :Hybridorganisation; Konkurrerande krav; Institutionella logiker; Kommunala bolag; Strategisk hantering; Chefer;

  Sammanfattning : De kommunala bolagen präglas av förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Dessa kännetecknas som komplexa och mångtydiga eftersom de kommunala bolagen är en kombination av offentlig förvaltning och det affärsdrivande bolaget. LÄS MER

 4. 4. Den hybrida yrkesrollen : En studie om verksamhetschefer inom svensk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Marcus Tegnér; [2012]
  Nyckelord :Operation manager; physician; reform; healthcare; New Public Management; new-institutional theory; Verksamhetschef; läkare; reform; sjukvård; New Public Management; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har sjukvården förändrats. Förändringsarbetet är inspirerat av New Public Management genom införandet av reformer. Teorier och organisatoriska modeller som fungerat bra inom det privata näringslivet har applicerats på organisationer inom den offentliga sektorn, vilket medfört en ökad admininistrativ arbetsbörda. LÄS MER

 5. 5. Integration av artificiella agenter i mänskliga organisationeren teoretisk analys av de hybrida systemens problematik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Flyman; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utvecklingen av distribuerad artificiell intelligens och sofistikerad agentteknik skapar nya utmaningar för sociologin. I Tyskland har denna utmaning antagits av en grupp sociologer som grundat ett nytt forskningsfält kallat Sozionik. LÄS MER