Sökning: "hybridization"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet hybridization.

 1. 1. Controllerns roll : Från generalisering till nyansering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Louise Samuelsson; Mikael Bergström; [2019]
  Nyckelord :Management accountant; Management accountant role; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Chamberlain; Analyst; Educator; Coach; Expectations and perceptions; Internal limitations; External limitations; Organizational position; Work assignments and actions; Interview study; Manufacturing sector; Controller; Controllerroll; Beancounter; Business partner; Accounting controller; Business controller; Kamrer; Analytiker; Pedagog; Coach; Förväntningar och uppfattningar; Interna begränsningar; Externa begränsningar; Organisatorisk position; Arbetsuppgifter och handlingar; Intervjustudie; Tillverkande sektorn;

  Sammanfattning : Examensarbete, civilekonomprogrammet inriktning Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö.  Kurskod 4FE18E, 30hp, VT2019   Författare: Mikael Bergström och Louise Samuelsson Handledare: Elin Funck   Titel: Controllerns roll - från generalisering till nyansering   Bakgrund: I takt med att företagen och dess ekonomistyrning utvecklats sägs controllerrollen gått från att vara en beancounter till en affärsinriktad business partner. LÄS MER

 2. 2. Fluorescens in situ hybridisering : Optimering och vidareutveckling av en kurslaboration på Biomedicinska analytikerprogrammet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mirjam Alstermark; [2019]
  Nyckelord :Multicolor-FISH; DNA-FISH; Fluorescens in situ hybridisering; kromosomavvikelse; cytogenetic diagnostik;

  Sammanfattning : Fluorescens In Situ Hybridisering (FISH) är en cytogenetisk teknik som kan detektera genetiska sjukdomar och avvikelser i Deoxyribonukleinsyra (DNA) och Ribonukleinsyra (RNA). FISH börjar med kromosomutvinning av önskat analyspreparat, därefter får en direkt- eller indirekt fluorescensinmärkt probe (15-30 baspar lång) binda in till sin genetiska målsekvens via hybridisering. LÄS MER

 3. 3. "Budapest in Warzaw" eller en polsk palatsrevolution? : en fallstudie om avdemokratisering i Polen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Amalia Holm Bjelke; [2019]
  Nyckelord :de-democratization; Poland; palace revolution; democracy; Merkel; European Union; democratic peace; hybridization; defect democracy; avdemokratisering; Polen; palatsrevolution; demokrati; demokratiindex; Europeiska Unionen; demokratisk fred;

  Sammanfattning : Taking off from a security related interest in de-democratization processes throughout Europe and the limited theoretical field thereof, this paper examines the political development in Poland 2008-2018. Through a comparison of the development in Poland and Hungary, the ambition is to identify what differs the de-democratization process of the two East European countries in regards to their communist past and in a broader sense to their current membership in the European Union. LÄS MER

 4. 4. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Maximilian Isendahl; [2019]
  Nyckelord :Phaseolus polystachios; Caragana arborescens; Vicia pisiformis; Lupinus; mutabilis; polyphyllus; perennis; pea vetch; Siberian pea shrub;

  Sammanfattning : In consideration of both the struggle facing smallholders and rural societies in Sweden and the environmental crisis, the potential of breeding and cultivation of perennial legumes in Sweden has been examined. The essay is comprised of a literature study and a pilot experiment. LÄS MER

 5. 5. Population dynamics and management strategies of stray and free-ranging dogs in Bor, Serbia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lejla Skrijelj; [2019]
  Nyckelord :stray dogs; free-ranging dogs; Serbia; Bor;

  Sammanfattning : Dogs are one of the most widespread carnivore and the third most invasive mammal, after cats and rodents. Stray dogs affect wildlife negatively by predation, disturbance, disease spreading, competition and hybridization with other wild canids. LÄS MER