Sökning: "hybridorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet hybridorganisation.

 1. 1. Prestationsmätning i en hybridorganisation : En fallstudie i ett kommunalägt företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nika Fili; Terése Naalisvaara; [2019]
  Nyckelord :Performance measure; performance measurement; issues; hybrid organizations; logics; Prestationsmått; prestationsmätning; svårigheter; hybridorganisationer; logiker;

  Sammanfattning : Prestationsmätning utgör en betydande del när organisationer ska översätta sin strategi till praktiken. Tidigare forskning har identifierat svårigheter med utformning och uppföljning avprestationsmått vilka kan medföra bristfällig förankring mellan organisationens strategi och detsom mäts. LÄS MER

 2. 2. Ägaridentitetensbetydelse förlönsamheten : En kvantitativ studie av avkastningen i bostadsaktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Andersson; Maria Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ownership identity; Hybrid organization; Housing companies; Rate of return; Eclectic theory; Ägaridentitet; Hybridorganisation; Bostadsbolag; Avkastning; Eklektisk teori;

  Sammanfattning : Introduktion: Sedan ändringen i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag år 2011 ska de kommunala bostadsbolagen agera enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer innebär bland annat att avkastningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa en stark och neutral konkurrens på bostadsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Allmännyttiga bostadsföretags kombination av affärsmässighet och samhällsansvar : Med uthyrningspolicy i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Johan Svennerberg; [2017]
  Nyckelord :allbolagen; vinstmaximering; intressentmodellen; CSR; CSV; hybridorganisation;

  Sammanfattning : Den nya allbolagen som trädde i kraft år 2011 innebär att allmännyttiga bostadsföretag ska agera affärsmässigt samtidigt som de tar sitt samhällsansvar. Uppsatsens syfte är att få förståelse för hur allmännyttiga bostadsföretag kombinerar kravet på affärsmässighet med samhällsansvarstagande. LÄS MER

 5. 5. ”En fot i varje värld” - En studie av hur chefer i hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Lisa Forsaeus; Amalia Johnsén; [2016-06-15]
  Nyckelord :Hybridorganisation; Konkurrerande krav; Institutionella logiker; Kommunala bolag; Strategisk hantering; Chefer;

  Sammanfattning : De kommunala bolagen präglas av förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Dessa kännetecknas som komplexa och mångtydiga eftersom de kommunala bolagen är en kombination av offentlig förvaltning och det affärsdrivande bolaget. LÄS MER