Sökning: "hydraul"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hydraul.

 1. 1. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Osman Ibrahim; [2020]
  Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en fördelningsväxellåda till hjullastare

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tony Franzén; Daniel Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Dumper; Fördelningsväxellåda; Hjullastare; Konstruktion;

  Sammanfattning : The thesis is a case study on the construction of a dropbox for wheel loaders. The thesis was carried out at Volvo Construction Equipment (VCE) who is one of the leading manufacturers of construction equipment. The data collection consisted of a pre-study, a literature review, and simulations and calculations, which was done at VCE. LÄS MER

 3. 3. Hantering av komponenter till hydraulsystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Joakim Lindström; Henrik Sundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Hudiksvall ligger ett företag som tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för hantering av virke, skrot och byggmateriel. Företagets egentillverkade hydraulcylin-der hade analyserats av Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik (ITH). Analysen visade att hydraulsystemet innehöll en stor mängd föroreningar. LÄS MER

 4. 4. Hydraulisk testbänk : Automatiserad diagnostik av flödesgivare i en hydraulisk testbänk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Andreas Brundin; [2017]
  Nyckelord :Hydraulisk testbänk; Flödesmätare; PLC; HMI.;

  Sammanfattning : Hydrauliska testbänkar används för att testa nya och reparerade hydraulventiler och pumpar för att utvärdera deras uthållighet vad gäller tid och tryck. Testbänkar består vanligen av sensorer och mätare som operatören övervakar. LÄS MER

 5. 5. Implementation of a Pump Control System for a Wheel Loader Application

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Daniel Gunnarsson; Emanuel Strid; [2007]
  Nyckelord :Pump control; Wheel loader; differential mode; CompactRIO; energy recuperation; valvistor;

  Sammanfattning : A lot of today’s new developments strive for energy efficiency. This includes the hydraulic side of industry. LÄS MER