Sökning: "hydraulic modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden hydraulic modelling.

 1. 1. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Estimating the probability of levee failure for flood risk mapping : An application to Paglia River

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Theodora Neromylioti; [2020]
  Nyckelord :Levee failure; inner erosion; piping; backward erosion; seepage; probability of failure; fragility curves; time-dependent failure; hydraulic modelling; flood risk; flood inundation; HEC-RAS;

  Sammanfattning : Climate change results to more extreme and frequent flood events that induce extra risk to flood protection structures such as levees. Thus, estimation of the probability of levee failure is of utmost importance when it comes to structural safety and flood risk assessment. LÄS MER

 3. 3. Analys av kopplade hydrauliska modeller för dagvatten i urban miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Matilda Jeppsson; [2020]
  Nyckelord :Stormwater; cloudburst mapping; hydraulic modelling; coupling models; MIKE URBAN; MIKE 21; MIKE FLOOD; Dagvatten; skyfallskartering; hydraulisk modellering; kopplade modeller; MIKE URBAN; MIKE 21; MIKE FLOOD;

  Sammanfattning : Skyfall och extremväder antas bli allt vanligare i framtiden som följd av klimatförändringar. En konsekvens av ökad nederbörd är översvämningar vilka på senare år har ökat i både Sverige och i världen. Med vetskap om detta är det därför av intresse att kunna förutspå översvämningar genom att använda hydrauliska modeller. LÄS MER

 4. 4. Electrohydraulic Power Steering Simulation : Dynamic, thermal and hydraulic modelling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :PMSM; SVPWM; vector control; FOC; lumped parameter model; LPM; hydraulic pump; simulation;

  Sammanfattning : There are several benets of electrohydraulic power steering systems, as compared to hydraulicpower steering systems where the pump is driven directly by the engine of the vehicle. Someof these benets are increased eciency and improved steering performance. LÄS MER

 5. 5. Impact of Extreme Rainfall Event over Swedish Urban Catchments : A study on catchment characterization in the context of Aerial Reduction Factor and storm movement

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Md Didarul Alam Tusher; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The design practices of urban hydraulic structures are required to be based on enough safety measures in addition to cost efficiency for sustainable development. Overestimation of catchment runoff generated from a storm event can increase the project cost unnecessarily. LÄS MER