Sökning: "hydraulisk effektivitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hydraulisk effektivitet.

 1. 1. Dimensionering och utformning av dagvattendammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kajsa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Dagvatten; dagvattendamm; hydraulisk effektivitet; avskiljningsgrad; reningseffekt;

  Sammanfattning : Storm water runoff in urban areas will be collected in storm water systems and one typeof solution to receive a flow and pollution reduction is storm water ponds. This studyincludes a literature study that compiles knowledge and literature about storm water andtreatment of storm water by ponds. LÄS MER

 2. 2. Size optimization of constructed wetlands for phosphorus retention in agricultural areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Anna Ferguson; [2019]
  Nyckelord :hydraulic load; digital elevation models; catchment;

  Sammanfattning : Eutrophication is one of the main threats to the Baltic Sea and Sweden is not expected to reach its environmental target of No Eutrophication by 2020. Phosphorus (P) lossfrom terrestrial systems is one of the principal causes of eutrophication in water recipients and the need to decrease P loss from agricultural land is pressing. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av överlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Frida Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :drivning; maskinsystem; drivare; automation; arbetsmetod; drivningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet består av en kvantitativ del, en tidsstudie av drivarprototypen Komatsu X19 med funktion för snabbyte av skördaraggregat och grip, och en kvalitativ del, en intervju av de två förare som körde drivaren. Kranarbete var den arbetskategori som utfördes i störst utsträckning under de två studerade lassen med en medelduration på 1 453 s/lass (39 % av den totala tiden). LÄS MER

 4. 4. Development of new rotation concept for rock drills

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Akepati Bhaskar Reddy; [2015]
  Nyckelord :hydraulic motor; rock drill; rotation; hydraulisk motor; borrmaskin; vridning;

  Sammanfattning : In blast hole drilling, it is desirable to be able to drill as close as possible to the edge of the tunnel. The minimum distance from the edge is defined by the radial size of the rockdrill. Most of the rock drills used today have a rotation motor that rotates an axel parallel to the shank, which further rotates the shank through a gear set. LÄS MER