Sökning: "hydrophobic drugs"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden hydrophobic drugs.

 1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
  Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

  Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 3. 3. Skin barrier: Extraction and characterization of Stratum Corneum lipids

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Nicolas Velásquez González; [2018]
  Nyckelord :stratum corneum; skin barrier; lipids; physical chemistry; fysikalisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The structure and dynamics of isolated Stratum Corneum lipids in different temperatures and hydration conditions was investigated using natural abundance 13 C NMR and X-ray scattering. In order to isolate the lipids a new extraction method was tested. The novel aspect of this method was its ability to extract more lipids from SC. LÄS MER

 4. 4. Design of an LC-MS/MS method for measuring concentrations of Cyclosporine A and Tacrolimus from dried blood spots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för analytisk farmaceutisk kemi

  Författare :Anna Hansson; [2015]
  Nyckelord :LC-MS MS; Dried blood spots; Immunosuppressive drugs;

  Sammanfattning : Patients that have undergone organ transplantation are life-long treated with immunosuppressant drugs and these have to be monitored regularly to get the desired effect of suppressing the immune system. To monitor the drug concentration normally a venous blood sample is collected at a clinic but the use of dried blood spots (DBS) as a matrix for drug monitoring for immunosuppressant drugs will make home sampling possible for this patient group. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av fyra antimikrobiella preparat som alternativ till antibiotika vid behandling av sårinfektioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linn Söderström; [2014]
  Nyckelord :honung; PHMB; hydrofoba förband; sårinfektioner; medicinsk honung ; polyhexametylinbiguanid; jod; Sorbact; hydrofoba förband; sårinfektioner; antimikrobiella preparat; honey; medical grade honey; polyhexamethyline biguanide; iodine; hydrophobic gauze; wound infection; antimicrobials; antimicrobial properties;

  Sammanfattning : På grund av stora resistensproblem måste användningen av antibiotika i världen minska. För att kunna genomföra detta måste alternativa preparat börja användas. I detta arbete görs en utvärdering av fyra topikalt administrerade preparat som används vid behandling av infekterade sår. LÄS MER