Sökning: "hygien kök"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hygien kök.

 1. 1. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Svenska Turistföreningens fjällstugor - Uppvärmning, ventilation och elförsörjning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Olof Augustsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska turistföreningen håller på att uppföra ett enplanshus. Huset är på 279 m2 varav ca entredjedel är gemensamhetsutrymmen med kök, uppehållsrum, toalett, hygien- och torkrum. Detplaneras 10 sovrum med 24 bäddar. LÄS MER

 3. 3. Valmöjligheter i samband med prefabricerade badrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Madeleine Andersson; Nanny Rudengren; [2007]
  Nyckelord :Prefabricerade badrum; Badrumsmoduler; Volymelement;

  Sammanfattning : This report deals with prefabricated bathrooms and the advantage, during the production process, they have compared to ordinary produced bathrooms.The work is done together with the building company JM. The common task is to investigate if the manufactures, in spite of standardized design can meet the concept of JM, i.e. LÄS MER