Sökning: "hyperadrenokorticism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet hyperadrenokorticism.

 1. 1. Hyperadrenokorticism hos hund : sjukdomens patogenes med fokus på kutana lesioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Bajraszewski; [2017]
  Nyckelord :hyperadrenokorticism; HAC; hund; alopeci; kutan atrofi; calcinosis cutis;

  Sammanfattning : Hyperadrenokorticism (HAC) – eller Cushing’s syndrom – är en av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna på medelålders till äldre hundar. HAC innebär ett sjukligt tillstånd med kroniskt förhöjda halter av glukokortikoider, främst kortisol, i blodet. LÄS MER

 2. 2. Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2016]
  Nyckelord :hund; sudden retinal degeneration syndrome; immunmedierad retinopati; dog; immune-mediated retinopathy;

  Sammanfattning : Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom? SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. LÄS MER