Sökning: "hyperglykemi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet hyperglykemi.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn som lever med diabetes typ 1 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Forsling Vesterberg; Sarah Falck Brännmark; [2021]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 1; Experiences; Family-centered; Parents; Diabetes Mellitus typ 1; Erfarenheter; Familjecentrerad vård; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes Mellitus typ 1 är en metabol sjukdom som leder till kronisk hyperglykemi. Sjukdomen kräver livslång behandling med insulin och egenvården är omfattande. En person med diabetes typ 1 behöver kontrollera sina glukosnivåer flera gånger per dag och besitta kunskap om hur mat, aktivitet och insulin påverkar dem. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdens betydelse för vuxna personer med typ 1 diabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Sodaba Arwand; Therese Olsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Egenvård; erfarenheter; typ 1 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egna insulinproducerande celler i bukspottskörteln och kan drabba både barn och vuxna.Behandlingen består av daglig tillförsel av insulin. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans bedömning om betydelsefulla faktorer för identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Samuelsson; Tilda Wickström; [2020-06-15]
  Nyckelord :Sepsis; Sjuksköterska; Kunskap; Identifiering;

  Sammanfattning : Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förekommer världen över. Tillståndet kandrabba alla individer och är en vanlig orsak till morbiditet och mortalitet. Tidig identifieringoch behandling är centralt för att minska lidande, öka chansen till överlevnad samt för attminska de stora sjukhuskostnaderna. LÄS MER

 4. 4. Effekter av mobilapplikationer som stöd i egenvård av diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Byrö; Madeleine Iderström; [2020]
  Nyckelord :Mobilapplikationer; mobila applikationer; diabetes; diabetes typ 1; diabetes typ 2; egenvård; HbA1c; hyperglykemi; hypoglykemi;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Diabetes är ett stort och växande hälsoproblem. Vården av denna sjukdom är långsiktig och innebär stort eget ansvar från patienten. Brister i denna egenvård kan leda till framtida komplikationer, vilket ofta är fallet. Smarta mobiltelefoner och dess mobila applikationer kan erbjuda nya sätt att hantera sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Är SGLT2-hämmare en behandling som kan erbjuda typ 2-diabetiker med kardiovaskulära sjukdomar ett längre liv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hamideh Jafari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk metabolisk sjukdom som vanligen förekommer i samband med insulinresistens och ger upphov till förhöjda blodsockernivåer i kroppen, hyperglykemi. Tillståndet drabbar framför allt vuxna individer och betraktas som en viktig riskfaktor för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar vilket är den vanligaste orsaken till dödlighet och sjukhusinläggningar bland denna patientgrupp. LÄS MER