Sökning: "hyperkultur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet hyperkultur.

 1. 1. Etik och filantropi – ett redskap för intern påverkan? : En kvantitativ studie utifrån medarbetares perspektiv inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Ljungdahl; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Ethical responsibility; Philanthropic responsibility; Social identity theory; Organisational identification; Internal branding; Hyperculture; CSR; Etiskt ansvar; Filantropiskt ansvar; Social identitet; Organisatorisk identifikation; Internal branding; Hyperkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällen förändras över tid. Kraven på företags ageranden i samhället har ökat, delvis på grund av en tilltagen globalisering och rörlighet, men även till följd av en ökad medvetenhet om företags påverkan på samhället. LÄS MER

 2. 2. LEAN-implementering inom svensk högteknologisk försvarsindustri

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lean; kvalitetsutveckling; verksamhetsutveckling; organisationsförändring; kommunikation; hyperkultur; högteknologisk industri; försvarsindustri;

  Sammanfattning : Inledning: Organisationer lever idag en vardag som ständigt förändras och utvecklas. Därav behöver organisationer hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att inte tappa konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur som kontext för arbetsengagemang och psykologiskt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Elin Elfving; Camilla Molin; [2015]
  Nyckelord :organisationskultur; arbetsengagemang; psykologiskt kapital; hyperkultur; värderingar; kulturtyp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka sambandet mellan anställdas uppfattade organisationskultur och självskattade arbetsengagemang samt psykologiskt kapital, samband med begränsade resultat från tidigare forskning. Uppsatsen ämnar även undersöka vilka kulturtyper som fanns i deltagarnas uppfattade organisationskultur och deras samband till skattningen av arbetsengagemang och psykologiskt kapital. LÄS MER

 4. 4. Den perfekta medarbetaren - Employer branding som verktyg för att attrahera rätt personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Ekesiöö; Josefin Nyrell; Karin Lundberg; [2011]
  Nyckelord :employer branding; employer value proposition; företagskultur; hyperkultur; kommunikation; strategi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för hur kunskapsintensiva tjänsteföretag arbetar med employer branding för att attrahera potentiella medarbetare. Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ metod och ett abduktivt perspektiv där teori och empiri har kombinerats. LÄS MER