Sökning: "hyperlipidemia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet hyperlipidemia.

 1. 1. Kartläggning av information för att minska risken för återkommande hjärtinfarkt - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Andersson; Jennifer Boberg; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; lifestyle change; secondary prevention; information; Hjärtinfarkt; livsstilsförändringar; sekundärprevention; information;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 17,9 million people dies of myocardial infarction. People with cardiovascular disease have larger risks to be affected again, therefore it’s important with secondary prevention. Things like genetics, age and gender are things that we can´t affect, but some life changes lower the risk for another myocardial infarction. LÄS MER

 2. 2. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 3. 3. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 4. 4. Omega-3-supplementering och dess effekt på blodfetter och endotelfunktion hos barn och ungdomar med fetma och/eller hyperlipidemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Stina Andersson; Julia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :omega-3; intervention med omega-3-supplementering; hyperlipidemi; blodfetter; endotelfunktion; fetma; intervention with omega-3-supplementation; obesity; hyperlipidemia; blood lipids; endothelial function;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Omega-3-supplementation and its effect on blood lipids and endothelial function in children and adolescent with obesity and/or hyperlipidemiaAuthor: Julia Andersson and Stina AnderssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Cardiovascular disease is one of the most common causes of death worldwide. Obesity, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in children correlates to the prevalence of these diseases later in life. LÄS MER

 5. 5. Behandling med kontinuerlig glukosinfusion till häst : olika glukoskoncentrationers effekt på den endogena insulinresponsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Månsby; [2016]
  Nyckelord :häst; insulin; hyperglykemi; hyperinsulinemi; triglycerider; hyperlipidemi; infusion; glukos;

  Sammanfattning : Ett stort problem vid behandling av kritiskt sjuka hästar är att den normala energimetabolismen ofta sätts ur spel. Vid fysiologisk stress såsom sjukdom eller trauma ökar ofta energibehovet samtidigt som foderintaget minskar och hästen får en negativ energibalans. LÄS MER