Sökning: "hyperpersonal communication"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hyperpersonal communication.

 1. 1. Communication Strategies and Different Communication Practices Between Online and Offline Dating, Taking Users of Soul as Examples

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Chongchong Wang; [2019]
  Nyckelord :online dating; uncertainty reduction; social information processing; hyperpersonal communication; information seeking strategy; self-presentation strategy;

  Sammanfattning : Online dating is a popular phenomenon in the world. Since the main motivation for individuals to use online dating services is finding a partner, the communication strategies for the users to develop a relationship via online dating services and the different communication practices between online and offline dating are thought-provoking. LÄS MER

 2. 2. The Parent-Teacher E-mail Relationship

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Teresa Sokolowski; [2016-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between parents and teachers who communicate via emailand the effects of e-mail communication on the formation and development of the parentteacherrelationship. By interviewing parents and teachers on the subject of e-mailcommunication, an understanding of how relationships are formed and maintained wasachieved. LÄS MER

 3. 3. Digital sexuell kommunikation: om den hyperpersonella interaktionen i heterosexuella relationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Eliasson; Hanna Schedin; [2012]
  Nyckelord :digital communication; hyperpersonal interaction; sexuality; mediated interaction; self-identity; textbased communication;

  Sammanfattning : Att “sexta” innebär att med textbaserade digitala medier kommunicera med sexuella partners, vilket är en praktik som kan upplevas väldigt intim trots mediets begränsningar av de karaktäristiska dragen av en fysisk interaktion. Denna studie har som syfte att ge en övergripande bild över hur denna typ av interaktion konstrueras och tar sig uttryck, vilket görs i en tredelad undersökning som fokuserar på kommunikationsmönsterna och hur dessa reflekteras över. LÄS MER