Sökning: "hyperrealitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet hyperrealitet.

 1. 1. The fake-real or the real-fake? : En bild- och innehållsanalys om Lil Miquela, Kenza och Johanna E. Olsson på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Oliver Dahle; Ellen Olsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Virtuality; Reality; Hyperreality; Representation; Identity; Instagram Influencer; Virtualitet; Verklighet; Hyperrealitet; Identitet; Instagram; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis, The fake-real or the real-fake? An image and content analysis about Lil Miquela, Kenza and Johanna E. Olsson on Instagram, is to make an qualitative analysis of influencers which is in a unclear state between reality and virtuality. LÄS MER

 2. 2. Rise of The Robots : En innehållsanalys om representation av virtuella influencers

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Sundvall; Sara Harila; [2019]
  Nyckelord :Virtuell influencer; representation; Instagram; semiotik; identitet; publik; interaktion; hyperrealitet; simulation;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av virtuella influencers och interaktionen mellan publiken. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för detta nya fenomen som idag växer på sociala medier, och framför allt Instagram. LÄS MER

 3. 3. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER

 4. 4. Staden genom maten : en kultursociologisk textanalys av Sydsvenskans restaurangrecensioner 1995, 2005 och 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jon Wennström Loman; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Mat, kockarna som lagar den och restaurangerna som serverar den har sedan början av 2000-talet upptagit mer av utrymmet i flertalet medier, inte minst tv-medier. Matens fält har blivit ett populärkulturellt fenomen värt att undersökas vetenskapligt. LÄS MER

 5. 5. Lev med SKAM : En kvalitativ studie om hur transmedialitet kan minimera gränsen mellan fiktion och verklighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Nathalie Ekman; [2017]
  Nyckelord :transmedia storytelling; hyperreality; parasocial relations; emotional realism; SKAM; fans; transmedialt berättande; transmedialitet; hyperrealitet; parasociala relationer; emotionell realism; Skam; fans; publik; Jenkins;

  Sammanfattning : SKAM (”Shame”) is a Norwegian WebTV-series which portrays several youths during their time in high school. Each season addresses a new main character whom treats or is subjected to the feeling of shame. The WebTV-series is unique in its way of not being shown on the traditional television. LÄS MER