Sökning: "hyperverklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hyperverklighet.

 1. 1. En bild säger mer än tusen ord.. : En kvalitativ studie om hur unga kvinnors livsvärld påverkas av användandet av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erica Karlstrand; Sara Tuvesson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Makt; Livsvillkor; Livsvärld; Unga kvinnor; Hyperverklighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att skapa en djupare förståelse och reflektera kring unga kvinnors användande av sociala medier och hur det påverkar deras livsvärld. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och det utfördes 8 semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 16- 19 år. LÄS MER

 2. 2. De mångfaldiga David : Om poststrukturalistisk förståelse av simulacra och dess verkan i Adrían Villar Rojas' Two suns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandberg Erik; [2016]
  Nyckelord :Simulacra; Adrian Villar Rojas; Deleuze; Baudrillard; poststrukturalism; Two suns; David; Michelangelo; Skillnad; Rörelse; Hyperverklighet; Mångfald;

  Sammanfattning : In September 2015, Argentinean artist Adrían Villar Rojas opened the exhibition Two suns at the Marian Goodman Gallery in New York. Featuring in the exhibition was a clay statue which resembled Michelangelo’s David albeit lying down and with some slight modifications to its pose and facial features for example. LÄS MER

 3. 3. Instagram – vår tids hyperverklighet : En studie om hur små symbolförändringar påverkar konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Sjödin; Ksenia Barazi; [2016]
  Nyckelord :Visual marketing; emotional marketing; postmodernism; symbols; hyperreality; symbolic alterations; real estate ad; consumer.; Visuell marknadsföring; emotionell marknadsföring; postmodernism; symboler; hyperverklighet; symbolförändringar; bostadsannons; konsument.;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte med denna studie är att förstå hur små symbolförändringar påverkar konsumentens uppfattning av den hyperverklighet som marknadsförare försöker framställa på Instagram.   Metod: I denna studie har en kvantitativ undersökning genomförts. LÄS MER

 4. 4. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER

 5. 5. Medvetenhet om risker och konsekvenser med dataspelande bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Azra Santic; Alina Berkovskaia; [2012]
  Nyckelord :Computer game; addiction; risks; environment; strategies; Dataspel; beroende; risker; omgivningen; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa problematiken kring dataspelsberoende och ta reda på hur unga män (killar) förhåller sig till detta. Vi ville ta reda på hur de ser på risken för att bli beroende på ett negativt sätt av att spela dataspel. LÄS MER