Sökning: "hypotermi anestesi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hypotermi anestesi.

 1. 1. Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tyra Bergström; Ann-Charlott Svensson; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; höftplastik; knäplastik; observationer; värmebevarande omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att förebygga hypotermi i samband med anestesi

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Fredrik Barin; Marianne Nygren; [2018]
  Nyckelord :experiences; hypothermia; prevention; anesthesia; anesthesia nurse; nursing; surgery department; erfarenheter; hypotermi; förebygga; anestesisjukvård; anestesisjuksköterska; omvårdnad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är en av de vanligaste komplikationerna till anestesi. Konsekvenserna av hypotermi är bland annat rubbningar på koagulationen med ökad blödningsrisk, sårinfektioner och kardiella komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av preoperativ aktiv värmning för att minska risken för perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Berg; Anna Svanström; [2018]
  Nyckelord :Hypothermia; normothermia; preoperative care; preoperative warming; prevention and control; prewarming; surgery; warming techniques.; Förvärmning; hypotermi; kirurgi; normotermi; preoperativ vård; preoperativ värmning; prevention och kontroll; värmemetoder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för samhället. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning och i den preoperativa vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Weronika Szymul; [2018]
  Nyckelord :Hypotermi; Akutmottagning; Preoperativ vård; Uppvärmning; Sjuksköterskans professionella ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund Hypotermi uppstår när kroppstemperaturen är lägre än den normala dygnsvariationen på grund av fel på temperaturregleringen. Beroende på orsaken kan hypotermi vara accidentell (i samband med olyckor, trauma och immobilisering) eller perioperativ (i samband med kirurgi och generell anestesi). LÄS MER

 5. 5. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Gunnarsson; Jessica Gylling; [2018]
  Nyckelord :häst; föl; anestesi; monitorering; duration;

  Sammanfattning : Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. LÄS MER