Sökning: "hypotermi anestesi"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden hypotermi anestesi.

 1. 1. Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tyra Bergström; Ann-Charlott Svensson; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; höftplastik; knäplastik; observationer; värmebevarande omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att förhindra hypotermi i samband med anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marcus Pettersson; Philip Sandheden; [2019]
  Nyckelord :hypotermi; generell anestesi; anestesisjuksköterska; perioperativa värmeåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi definieras som en kroppstemperatur under 36 °C. Inom operationsmiljön är ofrivillig hypotermi ett vanligt fenomen. Det finns statistik som visar att upp till 90 % av alla patienter drabbas mild hypotermi. Hypotermi delas in i tre kategorier: Mild, medel och svår hypotermi. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Nyckelord :häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. LÄS MER

 4. 4. Preoperativa omvårdnadsåtgärder vid risk för perioperativ hypotermi under generell anestesi - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jon Wikström; Jimmie Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att förebygga hypotermi i samband med anestesi

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Fredrik Barin; Marianne Nygren; [2018]
  Nyckelord :experiences; hypothermia; prevention; anesthesia; anesthesia nurse; nursing; surgery department; erfarenheter; hypotermi; förebygga; anestesisjukvård; anestesisjuksköterska; omvårdnad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypotermi är en av de vanligaste komplikationerna till anestesi. Konsekvenserna av hypotermi är bland annat rubbningar på koagulationen med ökad blödningsrisk, sårinfektioner och kardiella komplikationer. LÄS MER