Sökning: "hypotes deduktiv"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade orden hypotes deduktiv.

 1. 11. Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Renvall; Daniella Sajfi; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; intangible assets; share price; IFRS; Goodwill; goodwillnedskrivning; immateriella tillgångar; aktiekurs; IFRS;

  Sammanfattning : Titel: Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lisa Renvall och Daniella Sajfi Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2021-Juni Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida en goodwillnedskrivning på svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen påverkar deras värdering Metod: Denna uppsats präglas av en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 12. Immateriella tillgångars påverkan på kostnaden för eget kapital : En studie på de största noterade aktiebolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Wikström; Albin Winberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den digitalisering som sker i samhället har man kunnat se att immateriella tillgångar blir allt mer viktiga. Tillgångar som varumärken, patent och forskning och utveckling ses idag som viktiga värdeskapande tillgångar i många företag. Immateriella tillgångar leder dock till en vis osäkerhet. LÄS MER

 3. 13. Att befolka ett torg : En studie gällande omkringliggande faktorers påverkan på hur mycket ett torg befolkas

  Master-uppsats,

  Författare :Hampus Segerud; [2020]
  Nyckelord :torg; space syntax; hypotes; hypotetisk-deduktiv; hypotesprövning; observation; befolkningstäthet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Bergkvist; Abdullahi Mohamed; [2020]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; kvinnor; styrelse; jämställdhet;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsenNivå:  Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Bergkvist och Abdullahi Mohamed Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-juni Syfte: I dagens samhälle får företagens hållbarhetsarbete och det sociala ansvarstagandet en alltmer betydande roll. Det leder till att företag måste inkludera sin påverkan på miljön och samhället i beräkningarna istället för att enbart fokusera på vinsten som tidigare var vanligt. LÄS MER

 5. 15. Konsumenter väljer bort hållbart mode : En kvantitativ studie om klyftan mellan konsumenters vilja och handling vid köp av hållbart producerat mode

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katerina Swensson Doschoris; [2020]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Hållbart producerat mode; Klyfta mellan vilja-handling; Utbud; Pris; Tillgänglighet; Trender;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Konsumenter väljer bort hållbart mode Författare: Katerina Swensson Doschoris Handledare: Kaisa Lund Examinator: Richard Owusu Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring, kandidatarbete. LÄS MER