Sökning: "hypotes deduktiv"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden hypotes deduktiv.

 1. 16. Partners påverkan på revisionskvalité: En andelsfråga? : En studie om hur partnerandelen i de fyra största revisionsbyråerna i Sverige influerar organisationen och på så vis påverkar revisionskvalitén

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Cronholm; Elin Didriksson; [2020]
  Nyckelord :Partnership; Partner share; Audit quality; Audit fee; Audit firm; Big 4; Commercial logic; Professional logic; Partnerskap; Partnerandel; Revisionskvalité; Revisionskostnad; Revisionsbyrå; Big 4; Kommersiell logik; Professionell logik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av revisorsprofessionen kan härledas ända till 1895. En utveckling som grundas i professionalitet men som på senare år blivit allt mer kommersialiserad. Revisionsbyråernas ägare benämns som partners och likt andra organisationstyper har ägarna en stor påverkan på organisationen. LÄS MER

 2. 17. Tar nya bolag lika stort ansvar för miljö och samhället som etablerade bolag? : En kvantitativ studie av sambandet mellan CSR och nyintroduktioner jämfört med etablerade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Gunnari; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; Initial public offering; IPO; Time perspective; Sustainability; Social dimension; Environmental dimension; Governance dimension; CSR; ESG; Nyintroduktion; IPO; Greenwashing; Tidsperspektiv; Hållbarhetsarbete; Social dimension; Miljödimension; Bolagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : Title:  Do new companies take the same responsibility for our environment and community as established companies? A quantitative study of the connection between CSR and initial public offerings compared to established companies.  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration Author: Alexander Gunnari and Andreas Larsson Supervisor: Jan Svanberg Date: 2020 – May Aim: Corporate social responsibility (CSR) have the past decades increased to meet expectations and demands of both the company’s stakeholders and the community at large. LÄS MER

 3. 18. Tjäna pengar eller rädda världen? : En komparativ studie om hållbara och kontroversiella investeringars avkastning på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Norén Wallin; Hanan Habib; [2020]
  Nyckelord :Return; stock market; CSR; controversial companies; Folksam; Avkastning; börsen; CSR; kontroversiella företag; Folksam;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine whether highly ranked companies in sustainability generate a higher return then companies operating in controversial industries in the swedish market during the years 2015-2019.  Method: This study examines return and if connections exist whether the companies apply sustainability thinking or controversial industry. LÄS MER

 4. 19. Social inclusion on display : a cross-cultural study of museological practices in Sweden and Italy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Laura Carpi; [2020]
  Nyckelord :Museum; Social inclusion; Richard Sandell; Cultural diversity; Immigration; Museum practice; Case study; Museum; social inkludering; Richard Sandell; kulturell mångfald; immigration; museibruk; fallstudier;

  Sammanfattning : This study investigates the practices of four museums in two countries in relation to the notion of social inclusion and how their museum professionals reflect about the topic. The aim is to provide an empirical grounding of Sandell’s theory about the three levels of impact within which museums can address social exclusion: with individuals, specific communities and wider society. LÄS MER

 5. 20. Påverkar könsbalansen inom styrelser användandet av icke-finansiella mått?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Berglund; Jacob Widepalm; [2020]
  Nyckelord :Equality; balanced scorecard; non-financial dimensions; board members; Jämställdhet; balanserat styrkort; icke-finansiella mått; styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsbalansen i styrelser diskuteras ur rättvise-och effektivitetsperspektiv. Investerare har därför förväntningar på jämställda styrelser. Vissa länder inför också kvotering för att påskynda denna balans. Forskningen kring hur styrelsens sammansättning påverkar besluten om hur verksamheten styrs är inte entydig. LÄS MER